17 jun 2016 06:00

17 jun 2016 06:00

Stor del av medlen fördelade

KOMMUNEN: Statliga medel för hanteringen av flyktingmottagningen

70 procent av de statliga medlen för insatser inom integrationen är nu fördelade. Aktiviteter och förbättringar som kommer många till del.

Nästan 18 miljoner kronor i extra statliga medel för hanteringen av flyktingmottagningen har kommunen fått under 2016.

– Respektive förvaltning har fått komma in med äskanden. Vi har två lagstyrda verksamheter som direkt påverkas av flyktingmottagandet, barn- och utbildning och socialtjänsten, och de har haft prio ett. Det handlar om tjänster, tekniska hjälpmedel, läromedel och möbler, säger integrationssamordnaren Caroline Falkander och tillägger:

– Kultur- och fritid har kommit in med väldigt bra förslag som rör Moliden, Kabyssen och biblioteket. Det är ett brett utbud som kommer många invånare till del även de ordinarie invånarna.

Skapa mötesplatser

Det handlar om fler aktiviteter på Moliden, flerspråkiga projektanställda och sommarlovsaktiviteter på Kabyssen. Flera förvaltningar och Karlsborgs Turism arbetar för att skapa fler mötesplatser som pumptrack-banan som placeras vid Rödesund och storbilds-tv vid kanalen som visar både EM-fotboll och bio. Det sker även andra åtgärder som att lekplatsen i Undenäs rustas upp, Strandskolan får en multisportarena där man kan spela fotboll, basket och bandy och det finns även planer för ett liknande aktivitetsområde i Mölltorp.

– I spontanidrott är det lätt att närma sig varandra oberoende av om man talar samma språk eller inte.

Arbetsmarknadsenheten har fått medel för ett samhällsetableringsprojekt där fokus är att underlätta för nyanlända att komma in i arbetslivet. 1 miljon kronor har avsatts till föreningar och frivilliga grupper som kan ansöka om pengar för integrationsinsatser.

Resterande i höst

I höst ska de resterande 30 procenten av de statliga medlen för hanteringen av flyktingmottagning fördelas.

– Vi ska titta på det som redan ligger i äskanden och vilka idéer och tankar som uppkommer under hösten, säger Caroline Falkander.

Klart är att det under september ska bli fyra föreläsningar som handlar om kulturmöten i vardagen. Vid ett tillfälle är föreningar och allmänheten inbjudna.

Nästan 18 miljoner kronor i extra statliga medel för hanteringen av flyktingmottagningen har kommunen fått under 2016.

– Respektive förvaltning har fått komma in med äskanden. Vi har två lagstyrda verksamheter som direkt påverkas av flyktingmottagandet, barn- och utbildning och socialtjänsten, och de har haft prio ett. Det handlar om tjänster, tekniska hjälpmedel, läromedel och möbler, säger integrationssamordnaren Caroline Falkander och tillägger:

– Kultur- och fritid har kommit in med väldigt bra förslag som rör Moliden, Kabyssen och biblioteket. Det är ett brett utbud som kommer många invånare till del även de ordinarie invånarna.

Skapa mötesplatser

Det handlar om fler aktiviteter på Moliden, flerspråkiga projektanställda och sommarlovsaktiviteter på Kabyssen. Flera förvaltningar och Karlsborgs Turism arbetar för att skapa fler mötesplatser som pumptrack-banan som placeras vid Rödesund och storbilds-tv vid kanalen som visar både EM-fotboll och bio. Det sker även andra åtgärder som att lekplatsen i Undenäs rustas upp, Strandskolan får en multisportarena där man kan spela fotboll, basket och bandy och det finns även planer för ett liknande aktivitetsområde i Mölltorp.

– I spontanidrott är det lätt att närma sig varandra oberoende av om man talar samma språk eller inte.

Arbetsmarknadsenheten har fått medel för ett samhällsetableringsprojekt där fokus är att underlätta för nyanlända att komma in i arbetslivet. 1 miljon kronor har avsatts till föreningar och frivilliga grupper som kan ansöka om pengar för integrationsinsatser.

Resterande i höst

I höst ska de resterande 30 procenten av de statliga medlen för hanteringen av flyktingmottagning fördelas.

– Vi ska titta på det som redan ligger i äskanden och vilka idéer och tankar som uppkommer under hösten, säger Caroline Falkander.

Klart är att det under september ska bli fyra föreläsningar som handlar om kulturmöten i vardagen. Vid ett tillfälle är föreningar och allmänheten inbjudna.

  • Anneli Malm