17 jun 2016 11:05

17 jun 2016 11:05

Våld i nära relationer

SOCIALNÄMNDEN: Handlingsplan

En handlingsplan för våld i nära relationer har nu antagits av socialnämnden.

– Vi har med hjälp av inhyrd personal tagit fram en handlingsplan eftersom vi inte har haft någon tidigare, vilket Inspektioner för vård och omsorg, IVO, har påpekat, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Syftet med handlingsplanen är bland annat att stärka stödet till personer som är utsatta för våld i nära relationer och att socialtjänstens insatser är av god kvalité samt att utveckla kunskap och arbetsätt gällande våld i nära relationer.

– Vi har jobbat utifrån de här intentionerna även tidigare men vi har inte haft det på papper förrän nu.

– Vi har med hjälp av inhyrd personal tagit fram en handlingsplan eftersom vi inte har haft någon tidigare, vilket Inspektioner för vård och omsorg, IVO, har påpekat, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Syftet med handlingsplanen är bland annat att stärka stödet till personer som är utsatta för våld i nära relationer och att socialtjänstens insatser är av god kvalité samt att utveckla kunskap och arbetsätt gällande våld i nära relationer.

– Vi har jobbat utifrån de här intentionerna även tidigare men vi har inte haft det på papper förrän nu.

  • Anneli Malm