28 jun 2016 15:42

28 jun 2016 15:42

Får nytt namn

KANALSCENEN

Efter ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från Stig Sjöberg står det nu klart att scenen vid Norra kanalbanken ska få ett tydligt namn.

Det beslutades under måndagens kommunfullmäktige möte och det nya namnet blir Kanalscenen i Karlsborgs. Med hänvisning till att turister bör koppla ihop scenen med både ortsnamnet och kanalen, var Sjöbergs egna namnförslag Karlsborgs Götakanalscen, men kommunfullmäktige valde alltså att anta Kultur- och fritidsnämndens förslag Kanalscenen i Karlsborgs.

Det beslutades under måndagens kommunfullmäktige möte och det nya namnet blir Kanalscenen i Karlsborgs. Med hänvisning till att turister bör koppla ihop scenen med både ortsnamnet och kanalen, var Sjöbergs egna namnförslag Karlsborgs Götakanalscen, men kommunfullmäktige valde alltså att anta Kultur- och fritidsnämndens förslag Kanalscenen i Karlsborgs.