06 jul 2016 16:03

06 jul 2016 16:03

Nummer 36 är utgiven

KARLSBORG: Hembygdsföreningens senaste skrift

Så mycket som skulle ha gått förlorat om inte alla dessa frivilliga krafter inom hembygdsföreningarna verkat!
Ett exempel är Undenäs hembygdsförening, som har funnits under många års tid.

Nämnda hembygdsförening, har nyligen kommit ut med sitt 36:e nummer av sin skrift Undenäsbygden.

Arkivsökningar

Roger Hammarström är redaktör och till sin hjälp har han ett flertal skribenter, vilka sökt i både egna och andras arkiv. Där kan vi till exempel läsa om ålderdomshemmet Unnebo.

Känd man

Oskar i Flugebyn var en känd förtroendeman i bygden. Den som bodde i dåvarande Undenäs kommun, minns honom säkert. Vid gamla Unnebos 50-årsjubileum höll Oskar tal, vilket finns återgivet i boken.

Stocka-Pelle och Karl Albin Brandstedt är andra profiler, som står att läsa om. Brandstedt, som under senare delen av sitt liv bodde i en fallfärdig stuga i Boviken, lyckades vara obefintlig ända fram tills det var dags för pension, då han gav sig till känna för att få del av den gemensamma kakan.

Mjölkbilarnas era

Mjölkbilar är andra företeelser som försvunnit, men roliga att läsa om. Mjölkbilen hade förutom sin funktion att transportera mjölkkrukor från bygdens gårdar till mejeriet i Karlsborg, en social betydelse.

Gav skjuts

Missade man bussen gick det alltid bra att få skjuts med mjölkbilen och chauffören ställde också upp och gjorde andra ärenden.

Om mjölkbilar, andra lastbilar och en hel del annat därtill, står att läsa i den rykande färska Undenäsbygden, som nu finns att köpa.

Nämnda hembygdsförening, har nyligen kommit ut med sitt 36:e nummer av sin skrift Undenäsbygden.

Arkivsökningar

Roger Hammarström är redaktör och till sin hjälp har han ett flertal skribenter, vilka sökt i både egna och andras arkiv. Där kan vi till exempel läsa om ålderdomshemmet Unnebo.

Känd man

Oskar i Flugebyn var en känd förtroendeman i bygden. Den som bodde i dåvarande Undenäs kommun, minns honom säkert. Vid gamla Unnebos 50-årsjubileum höll Oskar tal, vilket finns återgivet i boken.

Stocka-Pelle och Karl Albin Brandstedt är andra profiler, som står att läsa om. Brandstedt, som under senare delen av sitt liv bodde i en fallfärdig stuga i Boviken, lyckades vara obefintlig ända fram tills det var dags för pension, då han gav sig till känna för att få del av den gemensamma kakan.

Mjölkbilarnas era

Mjölkbilar är andra företeelser som försvunnit, men roliga att läsa om. Mjölkbilen hade förutom sin funktion att transportera mjölkkrukor från bygdens gårdar till mejeriet i Karlsborg, en social betydelse.

Gav skjuts

Missade man bussen gick det alltid bra att få skjuts med mjölkbilen och chauffören ställde också upp och gjorde andra ärenden.

Om mjölkbilar, andra lastbilar och en hel del annat därtill, står att läsa i den rykande färska Undenäsbygden, som nu finns att köpa.

  • Inger Andersson-Hultin