10 jul 2016 22:21

10 jul 2016 22:21

Guidning vid den gamla klockstapeln

BREVIK: Medeltida församling

I helgen var det guidade visningar vid klockstapeln i Brevik som uppfördes på 1300-talet.

Guiden Bengt Nilsson berättar att renovering och åldersbestämning av kyrkan har gjorts av Traditionsbärarna.

Traditionsbärarna

Det är en grupp enskilda företagare med bred traditionell hantverkskompetens såsom timmermän, smeder, snickare och skeppsbyggare. Genom att studera hur det gamla hantverket utförts strävar man efter att arbeta på samma sätt.

En liten grupp besökare blickar upp mot klockstapeln när en grupp på tio barn och en vuxen sällar sig till sällskapet. Barnen är kusiner och hör hemma på den närbelägna gården. Alla var sugna på att få klättra upp i klockstapeln.

För att åldersbestämma en byggnad tar man borrprov in till kärnan på timret, dendrokronologi. På så sätt har man kunnat bestämma att klockstapeln i Brevik uppfördes 1321-1336.

På toppen av klockstapeln sitter en vimpel med årtalet 1760, vilket fått många att tro att detta var byggåret, men det året ombyggdes och renoverades kyrkan.

Två gjutjärnsklockor

Bengt Nilssons gamle folkskollärare trodde dock att stapeln var medeltida. Stommen består av tretton kraftiga handskrädda stockar. Mittstocken, som går upp i nock, är den enda stöttan som står i jorden. Mot denna fälldes de fyra väggarna upp på en stenfot och stockarna hade då huggits ur på vissa ställen för att passa ihop med korsande bjälkar. I stapeln finns två gjutjärnsklockor från 1760 och 1914. Vid klockringning öppnas luckor i väggarna så att klangen ljuder över bygden.

Brevik var annexförsamling till Grevbäck som också har en klockstapel från första halvan på 1300-talet.

I närområdet finns medeltida klockstaplar också i Ransberg och Norra Fågelås. Broschyr finns hos Svenska kyrkan.

Guiden Bengt Nilsson berättar att renovering och åldersbestämning av kyrkan har gjorts av Traditionsbärarna.

Traditionsbärarna

Det är en grupp enskilda företagare med bred traditionell hantverkskompetens såsom timmermän, smeder, snickare och skeppsbyggare. Genom att studera hur det gamla hantverket utförts strävar man efter att arbeta på samma sätt.

En liten grupp besökare blickar upp mot klockstapeln när en grupp på tio barn och en vuxen sällar sig till sällskapet. Barnen är kusiner och hör hemma på den närbelägna gården. Alla var sugna på att få klättra upp i klockstapeln.

För att åldersbestämma en byggnad tar man borrprov in till kärnan på timret, dendrokronologi. På så sätt har man kunnat bestämma att klockstapeln i Brevik uppfördes 1321-1336.

På toppen av klockstapeln sitter en vimpel med årtalet 1760, vilket fått många att tro att detta var byggåret, men det året ombyggdes och renoverades kyrkan.

Två gjutjärnsklockor

Bengt Nilssons gamle folkskollärare trodde dock att stapeln var medeltida. Stommen består av tretton kraftiga handskrädda stockar. Mittstocken, som går upp i nock, är den enda stöttan som står i jorden. Mot denna fälldes de fyra väggarna upp på en stenfot och stockarna hade då huggits ur på vissa ställen för att passa ihop med korsande bjälkar. I stapeln finns två gjutjärnsklockor från 1760 och 1914. Vid klockringning öppnas luckor i väggarna så att klangen ljuder över bygden.

Brevik var annexförsamling till Grevbäck som också har en klockstapel från första halvan på 1300-talet.

I närområdet finns medeltida klockstaplar också i Ransberg och Norra Fågelås. Broschyr finns hos Svenska kyrkan.

  • Erika Fredholm