11 jul 2016 16:19

11 jul 2016 16:19

Båträddning i hamnen

KARLSBORG: Båt fylld med vatten och fiskar

Kring lunch på måndagen kallades räddningstjänsten till hamnen i Karlsborg. En båt var välfylld med vatten och behövde pumpas ur.

Mikael Lindholm från Frivilliga sjöräddningen Karlsborg var ur tjänst när han upptäckte den gula båten som till hälften var nersänkt i vatten. Brandkåren fick rycka ut.

– Båten har sjunkit och just nu håller vi på att pumpa ur den, säger insatsledare Antti Johansson.

Till en början kändes inte ägaren till båten till. Men under den pågående insatsen infann han sig i hamnen och kunde sedan med hjälp av brandkåren bärga båten. Den hade hunnits fylla med både vatten och fiskar.

Mikael Lindholm från Frivilliga sjöräddningen Karlsborg var ur tjänst när han upptäckte den gula båten som till hälften var nersänkt i vatten. Brandkåren fick rycka ut.

– Båten har sjunkit och just nu håller vi på att pumpa ur den, säger insatsledare Antti Johansson.

Till en början kändes inte ägaren till båten till. Men under den pågående insatsen infann han sig i hamnen och kunde sedan med hjälp av brandkåren bärga båten. Den hade hunnits fylla med både vatten och fiskar.

  • Birthe Wetter