11 jul 2016 14:11

11 jul 2016 14:11

Presidentskifte har ägt rum

FÖRENING: Lions Club Karlsborg

Lions Club Karlsborg bildades 4 april 1956 med sex medlemmar, alla män. Nu har det gått sextio år och klubben har fyrtio medlemmar varav nio kvinnor.

– Vi i Lions Club Karlsborg har tre stora aktiviteter varje år. Det är lotteriet med final i den populära Ankjoggen i kanalen i Forsvik under Forsviksdagarna, lotteriet Julklappssäckarna med klappar och mat inför julen och en mycket välorganiserad verksamhet med loppmarknaden i Norra Skogen, vilken i huvudsak pågår under några sommarmånader, berättar avgående presidenten Roger Eriksson.

Dessa aktiviteter har under det senaste året inbringat ett netto på omkring 200 000 kronor, meddelar kassören Henry Carlsson. Pengarna har gått till omfattande stöd till lokala, nationella och internationella hjälpinsatser.

– Jag vill påstå att vi har en mycket god stämning i klubben och vårt motto är TRÄFFAS-TRIVAS-TJÄNA, menar Roger Eriksson.

– Vi i Lions Club Karlsborg har tre stora aktiviteter varje år. Det är lotteriet med final i den populära Ankjoggen i kanalen i Forsvik under Forsviksdagarna, lotteriet Julklappssäckarna med klappar och mat inför julen och en mycket välorganiserad verksamhet med loppmarknaden i Norra Skogen, vilken i huvudsak pågår under några sommarmånader, berättar avgående presidenten Roger Eriksson.

Dessa aktiviteter har under det senaste året inbringat ett netto på omkring 200 000 kronor, meddelar kassören Henry Carlsson. Pengarna har gått till omfattande stöd till lokala, nationella och internationella hjälpinsatser.

– Jag vill påstå att vi har en mycket god stämning i klubben och vårt motto är TRÄFFAS-TRIVAS-TJÄNA, menar Roger Eriksson.

  • Erika Fredholm