21 jul 2016 14:58

21 jul 2016 14:58

Info om konstverket

KOMMUNEN: Medborgarförslag

En skylt som berättar fakta om stenmonumentet är ett nytt medborgarförslag som lämnats till kommunen.

Förslagslämnaren vill att konstverket kompletteras med en informationsskylt där det framkommer vad det heter, vem som har skapat det, när konstverket anlades och vilka bergarter som ingår i kompositionen. Något som saknas i dagsläget.

Förslagslämnaren vill att konstverket kompletteras med en informationsskylt där det framkommer vad det heter, vem som har skapat det, när konstverket anlades och vilka bergarter som ingår i kompositionen. Något som saknas i dagsläget.