21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Slussen i Forsvik

KARLSBORG

Slussen i Forsvik byggdes 1813 och har en fallhöjd på 3,5 meter vilket är det högsta för en enkel sluss i Göta kanal.

Under byggandet av Göta kanal arbetade runt 500 indelta soldater i Forsvik samt ett antal ryska desertörer.

Järnbron byggdes 1813 och är en dubbelklaffbrotyp och är sannolikt den äldsta järnbron i Sverige. Den är numera uppfälld men är funktionsduglig efter renoveringen 1986. Den gamla bron är i dag ersatt av en ny klaffbro tillverkad av Motala Verkstad 1956.

Under byggandet av Göta kanal arbetade runt 500 indelta soldater i Forsvik samt ett antal ryska desertörer.

Järnbron byggdes 1813 och är en dubbelklaffbrotyp och är sannolikt den äldsta järnbron i Sverige. Den är numera uppfälld men är funktionsduglig efter renoveringen 1986. Den gamla bron är i dag ersatt av en ny klaffbro tillverkad av Motala Verkstad 1956.