26 jul 2016 06:00

26 jul 2016 06:00

Skyddsjakt på ett lodjur

LÄNSSTYRELSEN: Angripit får vid flera tillfällen

Skyddsjakt. Efter ett flertal angrepp på får har Länsstyrelserna i Västra Götalands och Örebro län beslutat om skyddsjakt på ett lodjur.

Enligt länsstyrelsens bedömning är det är samma lodjur som under en längre tid har angripit och dödat får i gränsområdet mellan Karlsborgs och Askersunds kommuner.

Senast i sommar

Sedan oktober 2015 har ett flertal angrepp av lodjur dokumenterats och under februari och mars i år pågick en skyddsjakt efter lodjuret. Inget lodjur avlivades under den perioden och angreppen har sedan dess fortsatt.

Under juni och juli har lodjuret vid tre tillfällen angripit får och därför har nu länsstyrelserna i Västra Götalands och Örebro län beslutat om en ny skyddsjakt för att få slut angreppen och för att undvika allvarlig skada för fårnäringen, meddelar de i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen skriver:

”Lodjur är svåra att få tag i när det inte finns spårsnö. Det är därför viktigt att besiktningsman och utsedda jägare kan vara snabbt på plats efter ett angrepp, så att hundarna har färska spår att följa. Fårägare inom skyddsjaktområdet uppmanas därför att se till sina djur som en sista åtgärd på kvällen och direkt på morgonen, så att ett eventuellt angrepp snabbt upptäcks.”

Spåras från hage

Jakten ska bedrivas med hjälp av hundförare och enligt beslutet får spårning endast påbörjas i en hage med får där lodjuret varit inne och hotat eller angripit djuren. Det för att hitta det lodjur som orsakar skadan. Djuret får även avlivas om det inom fem dagar återvänder till platsen där det senast angrep ett får. Jakten får bedrivas dygnet runt med godkända jaktmedel, även med fälla som länsstyrelsen tillhandahåller.

Skyddsjakten får pågå fram till den 31 augusti 2016 och jaktområdet berör delar av Karlsborgs, Askersunds och Laxå kommuner.

Enligt länsstyrelsens bedömning är det är samma lodjur som under en längre tid har angripit och dödat får i gränsområdet mellan Karlsborgs och Askersunds kommuner.

Senast i sommar

Sedan oktober 2015 har ett flertal angrepp av lodjur dokumenterats och under februari och mars i år pågick en skyddsjakt efter lodjuret. Inget lodjur avlivades under den perioden och angreppen har sedan dess fortsatt.

Under juni och juli har lodjuret vid tre tillfällen angripit får och därför har nu länsstyrelserna i Västra Götalands och Örebro län beslutat om en ny skyddsjakt för att få slut angreppen och för att undvika allvarlig skada för fårnäringen, meddelar de i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen skriver:

”Lodjur är svåra att få tag i när det inte finns spårsnö. Det är därför viktigt att besiktningsman och utsedda jägare kan vara snabbt på plats efter ett angrepp, så att hundarna har färska spår att följa. Fårägare inom skyddsjaktområdet uppmanas därför att se till sina djur som en sista åtgärd på kvällen och direkt på morgonen, så att ett eventuellt angrepp snabbt upptäcks.”

Spåras från hage

Jakten ska bedrivas med hjälp av hundförare och enligt beslutet får spårning endast påbörjas i en hage med får där lodjuret varit inne och hotat eller angripit djuren. Det för att hitta det lodjur som orsakar skadan. Djuret får även avlivas om det inom fem dagar återvänder till platsen där det senast angrep ett får. Jakten får bedrivas dygnet runt med godkända jaktmedel, även med fälla som länsstyrelsen tillhandahåller.

Skyddsjakten får pågå fram till den 31 augusti 2016 och jaktområdet berör delar av Karlsborgs, Askersunds och Laxå kommuner.

  • Anneli Malm