29 jul 2016 15:24

29 jul 2016 15:24

Tappar placeringar i ranking

MILJÖARBETE

Karlsborgs kommun tappar placeringar i Aktuell Hållbarhets kommunranking.

Från plats 185 förra året till plats 289 i år och anledningen är att Karlsborgs kommun inte svarade på enkäten som ligger till grund för utmärkelsen, Sveriges bästa miljökommun 2016.

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras dels på enkäten dels på data från ett flertal offentliga källor om kommunernas arbete som sedan sammanvägts i en totalpoäng.

Sveriges bästa miljökommun 2016 är Västerås stad.

 

Från plats 185 förra året till plats 289 i år och anledningen är att Karlsborgs kommun inte svarade på enkäten som ligger till grund för utmärkelsen, Sveriges bästa miljökommun 2016.

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras dels på enkäten dels på data från ett flertal offentliga källor om kommunernas arbete som sedan sammanvägts i en totalpoäng.

Sveriges bästa miljökommun 2016 är Västerås stad.