29 jul 2016 06:00

29 jul 2016 06:00

Vill subventionera lokalhyra

KOMMUNEN: Motion

SD vill i en motion att hyra subventioneras för pensionärsföreningarna.

De skriver: I samband med beslut om budgeten 2015 togs lokal- och anläggningsbidraget bort för pensionärsföreningarna.

De menar att det är en mindre kostnad för kommunen men betydelsefullt för pensionärsföreningarna och olyckligt med tanke på det arbete de lägger på att aktivera de boende på Haganäset.

SD vill att hyran för lokalen vid Karlsborgs konferenscenter helt eller delvis subventioneras för pensionärsföreningarna som kompensation för bidragsbortfallet och ger vid behov tillgång till en bra lokal till en låg eller ingen kostnad

De skriver: I samband med beslut om budgeten 2015 togs lokal- och anläggningsbidraget bort för pensionärsföreningarna.

De menar att det är en mindre kostnad för kommunen men betydelsefullt för pensionärsföreningarna och olyckligt med tanke på det arbete de lägger på att aktivera de boende på Haganäset.

SD vill att hyran för lokalen vid Karlsborgs konferenscenter helt eller delvis subventioneras för pensionärsföreningarna som kompensation för bidragsbortfallet och ger vid behov tillgång till en bra lokal till en låg eller ingen kostnad

  • Anneli Malm