04 aug 2016 06:00

04 aug 2016 06:00

Ombyggnation pågår

TIVEDEN: Anpassning för handikappade och färgblinda i framtiden

Huvudentrén till Tivedens Nationalparks är just nu en byggplats – en byggplats där det redan har hänt en hel del.

Utvecklingsprocessen är tydligast vid Tivedens Nationalparks parkering. Här har det byggs små hyddor där man kan söka skydd för regn. Arbetarna är än på semester men i framtiden ska sittplatser och anslagstavlor finnas där.

– Toalettbyggnaden där uppe är kvar, säger Cecilia Söderberg, ordförande i föreningen Tivedens guider.

Stökigt mellanår

Bemanningen av Nationalparken är just nu flyttad till Vitsand där det finns en liten vagn och informationsmaterial. I mitten av augusti kommer ombyggnationen av detta område att påbörjas. Även här kommer toalettbyggnader ställas upp, dessutom är omklädningsrum och informationstavlor planerade.

Senare ska det även byggas en entré vid Ösjönäs.

Enligt Cecilia Söderberg är det vissa som säger att det är för mycket arkitektur inblandad i nybyggnationen.

– Men jag tror att det kommer tas emot väl ändå. Det nybyggda smälter in i bra. Det är av trä, det är ny design och nytänk, säger hon.

Anpassning för alla

Området kommer att anpassas för handikappade som är rullstolsbundna men även för människor med rullator. Dessutom har varje led fått en egen färg i form av band. För färgblinda finns det även symboler på banden så att besökarna hittar rätt.

– Det kommer att bli som förr. Vi hade pedagogiskt material såsom träskivor med årsringar, nationalparken i miniatyr och ett rum som liknar naturen förut det kommer nog tillbaka, säger Cecilia Söderberg.

Utvecklingsprocessen är tydligast vid Tivedens Nationalparks parkering. Här har det byggs små hyddor där man kan söka skydd för regn. Arbetarna är än på semester men i framtiden ska sittplatser och anslagstavlor finnas där.

– Toalettbyggnaden där uppe är kvar, säger Cecilia Söderberg, ordförande i föreningen Tivedens guider.

Stökigt mellanår

Bemanningen av Nationalparken är just nu flyttad till Vitsand där det finns en liten vagn och informationsmaterial. I mitten av augusti kommer ombyggnationen av detta område att påbörjas. Även här kommer toalettbyggnader ställas upp, dessutom är omklädningsrum och informationstavlor planerade.

Senare ska det även byggas en entré vid Ösjönäs.

Enligt Cecilia Söderberg är det vissa som säger att det är för mycket arkitektur inblandad i nybyggnationen.

– Men jag tror att det kommer tas emot väl ändå. Det nybyggda smälter in i bra. Det är av trä, det är ny design och nytänk, säger hon.

Anpassning för alla

Området kommer att anpassas för handikappade som är rullstolsbundna men även för människor med rullator. Dessutom har varje led fått en egen färg i form av band. För färgblinda finns det även symboler på banden så att besökarna hittar rätt.

– Det kommer att bli som förr. Vi hade pedagogiskt material såsom träskivor med årsringar, nationalparken i miniatyr och ett rum som liknar naturen förut det kommer nog tillbaka, säger Cecilia Söderberg.

  • Birthe Wetter