06 aug 2016 06:00

06 aug 2016 06:00

Levande industriminne

FORSVIK: Kvarnen vid bruket

Vid Forsviks bruk, utmed genomfarten till Forsviks tätort ligger kvarnen, som också är ett industriminne men ett mycket verksamt sådant.

En kvarn som malt spannmål sedan 1410 med hjälp av vattenkraft under en lång följd av år, men som numera drivs av elektricitet.

– Det var på Vadstena nunnors tid som det började malas spannmål i Forsvik, berättar Lars-Erik Svärd som numera kan beteckna sig som mjölnare i Forsvik.

Mycket bevarat

Nuvarande kvarnens murar är från 1807 och troligen har kvarnen funnits på denna plats alltid.

– Innan den nya landsvägsbron byggdes var huvudfåran för vattnet intill baksidan på kvarnen, där ett stort vattenhjul alstrade kraft för både kvarn och verkstäder, säger Lars-Erik, som under de senaste 38 åren ansvarat för kvarnverksamheten.

Interiören är bevarad från 1928 men utrustningen har kompletterats med valskvarn och siktvåning 1943. Verksamheten där bönderna från gårdarna i närområdet kom med säd för malning och där även några kom med båt till kvarnbryggan, för att mala sin säd lade ned år 1961.

Levande verksamhet

I dag är kvarnen i drift sommartid vid ett antal tillfällen med visning och försäljning av mjöl.

– Kvarnen fungerar utmärkt, säger Lars-Erik och visar när han mal råg till rågmjöl, helt utan tillsatser. Klart att baka brödkakor på direkten efter malningen. Populärt är det också att använda mjöl av Forsviks snitt, för en dag kom en kund in och köpte 18 kilo mjöl som han skulle ha till ett speciellt ändamål, kanske till extra goda brödkakor.

Berättar om kvarnen

För den som vill se en kvarn från bondesamhällets tid, är kvarnen öppen på brukets sommartider. Man kan också då och då få tillfälle att träffa mjölnaren Lars-Erik Swärd, som gärna berättar om kvarnens historia. Bland annat var hans far mjölnare under en lång följd av år.

– Han fanns faktiskt med i kvarnen till dess han var 90 år och fixade och donade, så att vara mjölnare är inte bara en trevlig sysselsättning, utan säkert mycket nyttig, säger Lars-Erik.

En kvarn som malt spannmål sedan 1410 med hjälp av vattenkraft under en lång följd av år, men som numera drivs av elektricitet.

– Det var på Vadstena nunnors tid som det började malas spannmål i Forsvik, berättar Lars-Erik Svärd som numera kan beteckna sig som mjölnare i Forsvik.

Mycket bevarat

Nuvarande kvarnens murar är från 1807 och troligen har kvarnen funnits på denna plats alltid.

– Innan den nya landsvägsbron byggdes var huvudfåran för vattnet intill baksidan på kvarnen, där ett stort vattenhjul alstrade kraft för både kvarn och verkstäder, säger Lars-Erik, som under de senaste 38 åren ansvarat för kvarnverksamheten.

Interiören är bevarad från 1928 men utrustningen har kompletterats med valskvarn och siktvåning 1943. Verksamheten där bönderna från gårdarna i närområdet kom med säd för malning och där även några kom med båt till kvarnbryggan, för att mala sin säd lade ned år 1961.

Levande verksamhet

I dag är kvarnen i drift sommartid vid ett antal tillfällen med visning och försäljning av mjöl.

– Kvarnen fungerar utmärkt, säger Lars-Erik och visar när han mal råg till rågmjöl, helt utan tillsatser. Klart att baka brödkakor på direkten efter malningen. Populärt är det också att använda mjöl av Forsviks snitt, för en dag kom en kund in och köpte 18 kilo mjöl som han skulle ha till ett speciellt ändamål, kanske till extra goda brödkakor.

Berättar om kvarnen

För den som vill se en kvarn från bondesamhällets tid, är kvarnen öppen på brukets sommartider. Man kan också då och då få tillfälle att träffa mjölnaren Lars-Erik Swärd, som gärna berättar om kvarnens historia. Bland annat var hans far mjölnare under en lång följd av år.

– Han fanns faktiskt med i kvarnen till dess han var 90 år och fixade och donade, så att vara mjölnare är inte bara en trevlig sysselsättning, utan säkert mycket nyttig, säger Lars-Erik.

  • Lennart Strömberg