08 aug 2016 06:00

08 aug 2016 06:00

En dag för våra Hjärtebarn

BOTTENSJÖN: 100 deltagare i välgörenhetsaktivitet

För fjärde året i rad anordnades i lördags motionsloppet Bottensjön runt med tillhörande kringaktiviteter. De insamlade medlen tillfaller detta år Hjärtebarnsfonden.

Vädret var lite ”eljest”, en förarglig motvind tog på cyklisternas krafter från start vid Kanalscenen och söder ut genom byn. Kanske det var just för blåstens skull som inte så många som vanligt deltog i år. 76 vuxna och 31 barn är ändå inte så illa och det fanns olika tillvägagångssätt att ta sig fram på och banlängder att välja bland.

Informerade

Arrangemanget Bottensjön runt stödjer varje år ett särskilt projekt. I år går de insamlade pengarna till Hjärtebarnsfonden. Med vid kanalen i lördags var Hjärtebarnsförbundets generalsekreterare Peter Nordqvist som informerade om hur fonden på olika sätt kan göra nytta. Varje år föds det 1000 barn med hjärtfel i Sverige och det är förenat med stora psykiska påfrestningar för såväl föräldrar, syskon som andra anhöriga.

Livräddande insatser

Utöver Hjärtebarnförbundets medverkan var också Räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet och Svenska livräddningssällskapet på plats och informerade. Hanna Bergström och tre andra livräddare från Skövde delade ut informationsblad och förevisade hur första hjälpen vid drunkningstillbud går till väga. Enligt statistiken drunknar 200 personer varje år och antalet ser dess värre ut att öka.

Vädret var lite ”eljest”, en förarglig motvind tog på cyklisternas krafter från start vid Kanalscenen och söder ut genom byn. Kanske det var just för blåstens skull som inte så många som vanligt deltog i år. 76 vuxna och 31 barn är ändå inte så illa och det fanns olika tillvägagångssätt att ta sig fram på och banlängder att välja bland.

Informerade

Arrangemanget Bottensjön runt stödjer varje år ett särskilt projekt. I år går de insamlade pengarna till Hjärtebarnsfonden. Med vid kanalen i lördags var Hjärtebarnsförbundets generalsekreterare Peter Nordqvist som informerade om hur fonden på olika sätt kan göra nytta. Varje år föds det 1000 barn med hjärtfel i Sverige och det är förenat med stora psykiska påfrestningar för såväl föräldrar, syskon som andra anhöriga.

Livräddande insatser

Utöver Hjärtebarnförbundets medverkan var också Räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet och Svenska livräddningssällskapet på plats och informerade. Hanna Bergström och tre andra livräddare från Skövde delade ut informationsblad och förevisade hur första hjälpen vid drunkningstillbud går till väga. Enligt statistiken drunknar 200 personer varje år och antalet ser dess värre ut att öka.

  • Inger Andersson Hultin