12 aug 2016 12:47

12 aug 2016 12:47

Uppstart med föreläsning

SKOLAN: Terminen inledd för lärarna

Eleverna börjar inte förrän nästa vecka men lärarna startade upp sitt skolår under torsdagen. Föreläsning om minoriteter och olikheter stod på schemat.

Sara Lund/ Claes Schmidt föreläste på temat minoriteter och olikheter och uppmanade de samlade lärarna att inte fastna i gamla vanor utan att ifrågasätta dem och se andra vägar, att inte lösa nya problem med gamla lösningar.

Rädsla och fördomar

Att vända rädsla och fördomar till nyfikenhet och möjligheter.

– Okunskap skapar fördomar och rädsla håller dem vid liv, sa Sara Lund bland mycket annat.

En föreläsning som innehöll en stor portion humor.

Kompetensutveckling

Uppstartsföreläsningen är en del i lärarnas kompetensutveckling.

– Under året ska all kompetensutveckling ha det genomgående temat barn i behov av särskilt stöd och barn i behov av stimulans, att se olikheterna i klasserna, säger barn- och utbildningschefen Kajsa Eriksson Larsson och tillägger:

– Nästa utmaning är hur vi kan utmana eleverna mer och få dem att höja ribban, vilket nästa kompetensutvecklingsdag ska handla om.

Sara Lund/ Claes Schmidt föreläste på temat minoriteter och olikheter och uppmanade de samlade lärarna att inte fastna i gamla vanor utan att ifrågasätta dem och se andra vägar, att inte lösa nya problem med gamla lösningar.

Rädsla och fördomar

Att vända rädsla och fördomar till nyfikenhet och möjligheter.

– Okunskap skapar fördomar och rädsla håller dem vid liv, sa Sara Lund bland mycket annat.

En föreläsning som innehöll en stor portion humor.

Kompetensutveckling

Uppstartsföreläsningen är en del i lärarnas kompetensutveckling.

– Under året ska all kompetensutveckling ha det genomgående temat barn i behov av särskilt stöd och barn i behov av stimulans, att se olikheterna i klasserna, säger barn- och utbildningschefen Kajsa Eriksson Larsson och tillägger:

– Nästa utmaning är hur vi kan utmana eleverna mer och få dem att höja ribban, vilket nästa kompetensutvecklingsdag ska handla om.

  • Anneli Malm