13 aug 2016 06:00

13 aug 2016 06:00

Kräftfisket är igång

VÄTTERN: Tillsyn av fisket

På fredagseftermiddagen drog kräftfisket i Vättern på allmänt vatten i gång, ett roligt nöje för många men det finns regler att följa.

– Det är viktigt att man följer regelverket. Vi kommer att vara ute hela helgen både vi, sjöpolisen och Västra Götalands tillsynsbåt så vi kommer att vara bra bemannande. Sjöpolisens jobb är mycket att kontrollera sjödugligheten som nykterheten men de kontrollerar samtidigt fisket, säger tillsyningsman Michael Bergström från länsstyrelsen i Jönköpings län.

Max sex burar

Fram till den 11 september får allmänheten fiska kräftor i Vättern under helgerna men de regler och föreskrifter som finns måste följas annars riskeras fiskarna både fiskeutrustningen och dryga dagsböter.

Det handlar bland annat om att fiska 300 meter eller längre från land, ha max sex burar som är märkta med namn och telefonnummer. Burarna ska ha två flyktöppningar och kräftor under tio centimeter ska släppas i där de togs upp.

– Det är djur det handlar om och ska vi behålla de resurser vi har måste vi vårda dem också.

En del tjuvfiske

Kräftor är eftertraktade och tjuvfiske är inte ovanligt.

– Efterfrågan på kräftor är stor och det finns många lycksökare som satt det i system eftersom det handlar om stora pengar om de får agera ostört. Vi måste komma på dem med fingrarna i syltburken och det är inte alltid lätt men ju mer vi är ute ju mer stör vi det, säger Michael Bergström och tillägger:

– Vi kontrollerar att fiskelagstiftningen, lagar och regler efterlevs. Vi kontrollerar bland annat att redskapen är märkta och man får heller inte länka ihop fler burar även om man är fler i båten. Det måste vara klart vem som är ägare till grejerna.

En del av tjuvfisket är att man plockar upp andras burar och tömmer dem på kräftor, andra har betydligt fler burar sammanlänkade än vad som är tillåtet eller omärkta redskap.

– Kommer vi på tjuvfiske tar vi upp redskapen, lämnar dem till närmaste polisstation och gör en polisanmälan.

På enskilt vatten

Tillsynen sker även på enskilt vatten.

– Vi kontrollerar allt, även fisket på enskilt vatten även om vi inte har ett uppdrag där och vi är tacksamma för tips som en misstänkt båt som vi kan spana på. På enskilt vatten kan även innehavaren beslagta fiskeutrustning om någon tjuvfiskar men det är viktigt att inte ta upp dem och lägga i sin egen källare utan utrustningen ska lämnas till polisen och det ska polisanmälas.

– Det är viktigt att man följer regelverket. Vi kommer att vara ute hela helgen både vi, sjöpolisen och Västra Götalands tillsynsbåt så vi kommer att vara bra bemannande. Sjöpolisens jobb är mycket att kontrollera sjödugligheten som nykterheten men de kontrollerar samtidigt fisket, säger tillsyningsman Michael Bergström från länsstyrelsen i Jönköpings län.

Max sex burar

Fram till den 11 september får allmänheten fiska kräftor i Vättern under helgerna men de regler och föreskrifter som finns måste följas annars riskeras fiskarna både fiskeutrustningen och dryga dagsböter.

Det handlar bland annat om att fiska 300 meter eller längre från land, ha max sex burar som är märkta med namn och telefonnummer. Burarna ska ha två flyktöppningar och kräftor under tio centimeter ska släppas i där de togs upp.

– Det är djur det handlar om och ska vi behålla de resurser vi har måste vi vårda dem också.

En del tjuvfiske

Kräftor är eftertraktade och tjuvfiske är inte ovanligt.

– Efterfrågan på kräftor är stor och det finns många lycksökare som satt det i system eftersom det handlar om stora pengar om de får agera ostört. Vi måste komma på dem med fingrarna i syltburken och det är inte alltid lätt men ju mer vi är ute ju mer stör vi det, säger Michael Bergström och tillägger:

– Vi kontrollerar att fiskelagstiftningen, lagar och regler efterlevs. Vi kontrollerar bland annat att redskapen är märkta och man får heller inte länka ihop fler burar även om man är fler i båten. Det måste vara klart vem som är ägare till grejerna.

En del av tjuvfisket är att man plockar upp andras burar och tömmer dem på kräftor, andra har betydligt fler burar sammanlänkade än vad som är tillåtet eller omärkta redskap.

– Kommer vi på tjuvfiske tar vi upp redskapen, lämnar dem till närmaste polisstation och gör en polisanmälan.

På enskilt vatten

Tillsynen sker även på enskilt vatten.

– Vi kontrollerar allt, även fisket på enskilt vatten även om vi inte har ett uppdrag där och vi är tacksamma för tips som en misstänkt båt som vi kan spana på. På enskilt vatten kan även innehavaren beslagta fiskeutrustning om någon tjuvfiskar men det är viktigt att inte ta upp dem och lägga i sin egen källare utan utrustningen ska lämnas till polisen och det ska polisanmälas.

  • Anneli Malm