15 aug 2016 13:21

15 aug 2016 13:21

Sol över Dammtorp

TIVEDEN: Tivedsdagen

En intressant tradition är Tivedsdagen, som återkommer varje år i augusti och samlar massor av besökare.

Dammtorp är en vacker plats mitt inne i Tiveden med sjöar, vattendrag, berg och skogar i närområdet, som man når på slingrande smala vägar, där den gamla skolan på höjden är centrum för en mängd aktiviteter under dagen. Att årets upplaga också hade sol och vackert väder på sin sida, gjorde det hela till en verklig folkfest med många besökare.

Bondesamhället

Att komma till Dammtorp en dag som denna, är att förflytta sig bakåt i tiden då bondesamhället var en verklighet. Många sysslor utfördes hemma på gårdarna, något som man nu kunde se och uppleva. Hur man hyvlar spån av trä till takbeläggning på ladugårdar och förrådshus är en konst som man nu kan se i drift under Tivedsdagen, liksom hur pumpar tillverkas för att hämta upp vatten i brunnar.

– Pumptillverkningen har sitt ursprung när gruvorna behövde tömmas på vatten, för att sedan komma till användning i gårdarnas vatttenbrunnar, berättade en av timmermännen i Damtorp, när han med en enkel borr tillverkade de mycket speciella pumparna. Hur man bereder lin till garn kunde man också se prov på liksom konsten att väva mattor. Att tillverka skulpturer med motorsåg kanske inte hörde till bondesamhällets tid, men som var ett spännande programinslag, liksom att njuta av den berömda hemgjorda Tivedsostkakan, som också var en av höjdpunkterna under Tivedsdagen.

Program från scenen

Till Tivedsdagen hörde också olika program från scenen, där Tivedspojkarna bjöd på ett trevligt musikprogram med bland andra en Tivedspolska. Trubadurerna Christer och Christina Folkesson bjöd på visor av fint märke och även Folkdansare fanns med under den trivsamma dagen i Dammtorp.

Dammtorp är en vacker plats mitt inne i Tiveden med sjöar, vattendrag, berg och skogar i närområdet, som man når på slingrande smala vägar, där den gamla skolan på höjden är centrum för en mängd aktiviteter under dagen. Att årets upplaga också hade sol och vackert väder på sin sida, gjorde det hela till en verklig folkfest med många besökare.

Bondesamhället

Att komma till Dammtorp en dag som denna, är att förflytta sig bakåt i tiden då bondesamhället var en verklighet. Många sysslor utfördes hemma på gårdarna, något som man nu kunde se och uppleva. Hur man hyvlar spån av trä till takbeläggning på ladugårdar och förrådshus är en konst som man nu kan se i drift under Tivedsdagen, liksom hur pumpar tillverkas för att hämta upp vatten i brunnar.

– Pumptillverkningen har sitt ursprung när gruvorna behövde tömmas på vatten, för att sedan komma till användning i gårdarnas vatttenbrunnar, berättade en av timmermännen i Damtorp, när han med en enkel borr tillverkade de mycket speciella pumparna. Hur man bereder lin till garn kunde man också se prov på liksom konsten att väva mattor. Att tillverka skulpturer med motorsåg kanske inte hörde till bondesamhällets tid, men som var ett spännande programinslag, liksom att njuta av den berömda hemgjorda Tivedsostkakan, som också var en av höjdpunkterna under Tivedsdagen.

Program från scenen

Till Tivedsdagen hörde också olika program från scenen, där Tivedspojkarna bjöd på ett trevligt musikprogram med bland andra en Tivedspolska. Trubadurerna Christer och Christina Folkesson bjöd på visor av fint märke och även Folkdansare fanns med under den trivsamma dagen i Dammtorp.

  • Lennart Strömberg