17 aug 2016 11:57

17 aug 2016 11:57

Kvinna ville frikännas – får skärpt fängelsestraff

NYHETER: Stack sin man med kniv – han avled dagen efter

Den kvinna som i tingsrätten dömdes till fängelse för att ha knivstuckit sin man och därmed orsakat hans död överklagade till hovrätten och ville frikännas. Men Göta hovrätt skärper i stället straffet.

En man i Karlsborgs kommun avled av svåra stickskador i november 2014.

Hans fru anhölls misstänkt för försök till dråp, senare häktades hon misstänkt för mord, men försattes på fri fot efter en vecka. Utredningen fortsatte dock och misstankarna mot henne kvarstod. I mars i år ansåg den nuvarande åklagaren i ärendet att utredningen hade gått så mycket framåt att det räckte för att begära kvinnan häktad igen.

Kraftiga stick

Men tingsrätten höll inte med och kvinnan försattes återigen på fri fot.

I maj åtalades hon misstänkt för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Rättegången mot henne hölls senare samma månad och tingsrätten dömde henne därefter för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Tingsrätten konstaterade att det var uteslutet att någon annan än hon hade orsakat mannen de dödliga skadorna. Domstolen sade också att skadorna måste ha orsakats av upprepade och relativt kraftiga stick- och/eller huggliknande rörelser.

Dömdes i tingsrätten

Tingsrätten ansåg att straffvärdet på gärningarna var högt, men dock beaktade man vid straffmätningen att de båda gärningarna ”synes vara präglade av stundens ingivelse och vara impulsstyrda än att de synes vara planerade eller överlagda”.

Hon dömdes till fängelse i två år och tre månader.

Skärpt straff

Kvinnan överklagade till hovrätten och yrkade på ett frikännande. Hon hävdade i överklagandet att det inte är ställt utom varje rimligt tvivel att hon begått de brott som tingsrätten kommit fram till.

Men hovrätten, där rättegången hölls nyligen, anser precis som tingsrätten att det är kvinnan som knivstuckit mannen och därmed orsakade hans död. Hovrätten anser också att brottets straffvärde är högre än vad tingsrätten bedömde och skärper straffet till tre års fängelse.

En man i Karlsborgs kommun avled av svåra stickskador i november 2014.

Hans fru anhölls misstänkt för försök till dråp, senare häktades hon misstänkt för mord, men försattes på fri fot efter en vecka. Utredningen fortsatte dock och misstankarna mot henne kvarstod. I mars i år ansåg den nuvarande åklagaren i ärendet att utredningen hade gått så mycket framåt att det räckte för att begära kvinnan häktad igen.

Kraftiga stick

Men tingsrätten höll inte med och kvinnan försattes återigen på fri fot.

I maj åtalades hon misstänkt för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Rättegången mot henne hölls senare samma månad och tingsrätten dömde henne därefter för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Tingsrätten konstaterade att det var uteslutet att någon annan än hon hade orsakat mannen de dödliga skadorna. Domstolen sade också att skadorna måste ha orsakats av upprepade och relativt kraftiga stick- och/eller huggliknande rörelser.

Dömdes i tingsrätten

Tingsrätten ansåg att straffvärdet på gärningarna var högt, men dock beaktade man vid straffmätningen att de båda gärningarna ”synes vara präglade av stundens ingivelse och vara impulsstyrda än att de synes vara planerade eller överlagda”.

Hon dömdes till fängelse i två år och tre månader.

Skärpt straff

Kvinnan överklagade till hovrätten och yrkade på ett frikännande. Hon hävdade i överklagandet att det inte är ställt utom varje rimligt tvivel att hon begått de brott som tingsrätten kommit fram till.

Men hovrätten, där rättegången hölls nyligen, anser precis som tingsrätten att det är kvinnan som knivstuckit mannen och därmed orsakade hans död. Hovrätten anser också att brottets straffvärde är högre än vad tingsrätten bedömde och skärper straffet till tre års fängelse.