18 aug 2016 09:17

18 aug 2016 09:17

Överlämnade överklagan och protestlistor

VÄNERSBORG

På plats vid Mark- och miljödomstolen överlämnade i måndags Aktionsgruppen rädda Vättern sin överklagan av länsstyrelsens beslut om utökade skjutningar i sjön.

Lisa Lennartsson från Olshammar, ordförande och talesperson för föreningen, berättar att tio medlemmar deltog vid överlämnandet av överklagan och protestlistor. Sammanlagt 25 300 personer har skrivit under.

– Vi hade också med oss en likkista med en fisk i och en vattenkanna med en granat i. Ingen ville dock smaka på vattnet, säger hon.

Att värna vattnet är budskapet och aktionsgruppen vill att Mark och miljödomstolen i sitt yttrande rekommenderar regeringen att upphäva miljöprövningsdelegationens beslut från den 18 maj i år då man hävdar att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig och att de utredningar som gäller lokalisering och miljö- och hälsopåverkan, som nämns i beslutet, skall göras innan eventuellt tillstånd ges.

Aktionsgruppen anser att utnyttjandet av Vättern som flyg- och skjutövningsfält varken är ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbart. Alternativa lokaliseringsplatser finns, anser man.

Lisa Lennartsson från Olshammar, ordförande och talesperson för föreningen, berättar att tio medlemmar deltog vid överlämnandet av överklagan och protestlistor. Sammanlagt 25 300 personer har skrivit under.

– Vi hade också med oss en likkista med en fisk i och en vattenkanna med en granat i. Ingen ville dock smaka på vattnet, säger hon.

Att värna vattnet är budskapet och aktionsgruppen vill att Mark och miljödomstolen i sitt yttrande rekommenderar regeringen att upphäva miljöprövningsdelegationens beslut från den 18 maj i år då man hävdar att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig och att de utredningar som gäller lokalisering och miljö- och hälsopåverkan, som nämns i beslutet, skall göras innan eventuellt tillstånd ges.

Aktionsgruppen anser att utnyttjandet av Vättern som flyg- och skjutövningsfält varken är ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbart. Alternativa lokaliseringsplatser finns, anser man.

  • Inger Andersson-Hultin