19 aug 2016 10:00

19 aug 2016 10:01

Hundinstruktörer lär av varandra

FLOTTILJOMRÅDET: Instruktörsträff

Varje år träffas de under en helg för att lära nytt och lära sig av varandra, gemensamt är att de alla har lång erfarenhet av att arbeta med hundar.

– Den här gruppen bildades för många år sedan och alla jobbar vi med hundar, det handlar om spår- och valpkurser, mentala tester och eftersök, säger hundexperten Barbro Börjesson som tillsammans med Per-Olof Eriksson har varit med från starten för 20 år sedan och tillägger:

Dra riktlinjer

– Vi träffas en gång per år för att stämma av med varandra och dra upp riktlinjer för nästa år. Vi håller också på att ta fram en hemsida för att hundsverige ska veta om att vi finns och att de kan ta hjälp av oss. Det är också viktigt att träffas för vår egen gemenskaps skull.

Mentala tester

Tidigare hade BB-gruppen, som de kallar sig och där BB står för Barbro Börjesson, uppdrag av jägarförbundet men numera har de sina egna kurser. En del är mentala tester av hundarna.

– De mentala testerna är bra för hundägarna som får veta vad hunden är lämplig för eller vad man ska tänka på vid exempelvis dressyr eller injagning, det är även ett lämplighetstest, säger Per-Olof Eriksson som arrangerar årets instruktörsträff i Karlsborg.

Egna hundar

Under sammankomsten jobbade de med sina egna hundar.

– Vi använder oss av olika testsituationer och diskuterar vad som behöver förändras eller förbättras, hur vi ställer frågor för att få bra svar och vi har dressyrövningar där vi hjälps åt att prova olika tillvägagångssätt för att bli så likartade som möjligt, säger Barbro Börjesson.

– Den här gruppen bildades för många år sedan och alla jobbar vi med hundar, det handlar om spår- och valpkurser, mentala tester och eftersök, säger hundexperten Barbro Börjesson som tillsammans med Per-Olof Eriksson har varit med från starten för 20 år sedan och tillägger:

Dra riktlinjer

– Vi träffas en gång per år för att stämma av med varandra och dra upp riktlinjer för nästa år. Vi håller också på att ta fram en hemsida för att hundsverige ska veta om att vi finns och att de kan ta hjälp av oss. Det är också viktigt att träffas för vår egen gemenskaps skull.

Mentala tester

Tidigare hade BB-gruppen, som de kallar sig och där BB står för Barbro Börjesson, uppdrag av jägarförbundet men numera har de sina egna kurser. En del är mentala tester av hundarna.

– De mentala testerna är bra för hundägarna som får veta vad hunden är lämplig för eller vad man ska tänka på vid exempelvis dressyr eller injagning, det är även ett lämplighetstest, säger Per-Olof Eriksson som arrangerar årets instruktörsträff i Karlsborg.

Egna hundar

Under sammankomsten jobbade de med sina egna hundar.

– Vi använder oss av olika testsituationer och diskuterar vad som behöver förändras eller förbättras, hur vi ställer frågor för att få bra svar och vi har dressyrövningar där vi hjälps åt att prova olika tillvägagångssätt för att bli så likartade som möjligt, säger Barbro Börjesson.

  • Anneli Malm