23 aug 2016 17:52

23 aug 2016 17:52

För en tryggare kommun

POLISEN: Medborgardialog

Karlsborgarna hade under tisdagen möjlighet att tycka till om vad polisen ska arbeta med för att få en tryggare kommun.

Ute på stan fanns de lokala poliserna samt kommunchefen Kjell-Åke Berglund och kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Vi genomför medborgardialog där vi lyssnar på medborgarna hur de upplever sin kommun och det är viktigt att få en lokal bild av läget. Det här görs nationellt och det handlar om att komma närmare medborgarna och lösa mer brott, säger kommunpolis Helén Benjaminsen.

Att träffa invånarna på stan är en del i det arbetet men de har även möten med, bland andra, skolelever och seniorföreningar för att få veta vad de anser skapar otrygghet och vilka platser det handlar om.

Lovar insatser

– Även det som våra interna medarbetare ser och brottstatistik sammanvägs och det ska sedan bottna i medborgarlöften.

Medborgarlöften gör polisen och kommunen ihop och de ska vara klara till årsskiftet för att arbetas med under 2017. Det handlar om specifika aktiviteter som polisen ska fokusera på för att öka tryggheten och jobba brottsförebyggande. De följs sedan upp och resultaten ska redovisas.

Kjell Lindman tyckte medborgardialogen var bra och lyfte bland annat trafiken i centrala Karlsborg.

– Jag vill få en ändring av trafiken runt Kungsgatan, få bort den tunga trafiken som inte är nyttotrafik vilket inte är bra bland alla skolbarn. Sen borde man ta tillbaka övergångstället vid Strömbron.

Det är en del trafikfrågor som kommuninvånarna tycker till om.

– Det handlar om trafikbeteende och fortkörning. Man pratar även om asylboendena men där är det inget konkret utan handlar mer om en allmän osäkerhet, säger Helén Benjaminsen och tillägger:

– Många tycker också att det är bra att vi är ute och syns vilket känns tryggt och kan dämpa lite oro.

Ute på stan fanns de lokala poliserna samt kommunchefen Kjell-Åke Berglund och kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Vi genomför medborgardialog där vi lyssnar på medborgarna hur de upplever sin kommun och det är viktigt att få en lokal bild av läget. Det här görs nationellt och det handlar om att komma närmare medborgarna och lösa mer brott, säger kommunpolis Helén Benjaminsen.

Att träffa invånarna på stan är en del i det arbetet men de har även möten med, bland andra, skolelever och seniorföreningar för att få veta vad de anser skapar otrygghet och vilka platser det handlar om.

Lovar insatser

– Även det som våra interna medarbetare ser och brottstatistik sammanvägs och det ska sedan bottna i medborgarlöften.

Medborgarlöften gör polisen och kommunen ihop och de ska vara klara till årsskiftet för att arbetas med under 2017. Det handlar om specifika aktiviteter som polisen ska fokusera på för att öka tryggheten och jobba brottsförebyggande. De följs sedan upp och resultaten ska redovisas.

Kjell Lindman tyckte medborgardialogen var bra och lyfte bland annat trafiken i centrala Karlsborg.

– Jag vill få en ändring av trafiken runt Kungsgatan, få bort den tunga trafiken som inte är nyttotrafik vilket inte är bra bland alla skolbarn. Sen borde man ta tillbaka övergångstället vid Strömbron.

Det är en del trafikfrågor som kommuninvånarna tycker till om.

– Det handlar om trafikbeteende och fortkörning. Man pratar även om asylboendena men där är det inget konkret utan handlar mer om en allmän osäkerhet, säger Helén Benjaminsen och tillägger:

– Många tycker också att det är bra att vi är ute och syns vilket känns tryggt och kan dämpa lite oro.

  • Anneli Malm