23 aug 2016 06:00

23 aug 2016 06:00

Måla för möta sig själv

BILDTERAPI: För bättre självmedvetenhet

Att öka självmedveten och att öka kreativiteten. Det är ett syfte med den bildterapi som Désirée Grönvall-Esplund och Lena Nilebrant anordnar.

– Man säger ju att en bild säger mer än 1 000 ord. Det handlar om att möta sig själv med bilder och verkligen bearbeta sitt liv, säger Lena Nilebrant som är utbildad bildterapeut och tillägger:

– Det är något som alla människor behöver och bilden är ett bra redskap för att möta sig själv.

Sitt inre

Det handlar om att genom bilden upptäcka sitt inre jag och därmed lära känna sig själv bättre, att bearbeta det som behöver bearbetas och det kan vara stort som smått.

Bildterapin inleds med en stunds avslappningsövningar innan den kreativa delen startar, den här gången med deltagare från asylboendet Hotell Wettern.

Måla ett träd

– Uppgiften i dag är att måla ett träd för att komma i kontakt med sig själv. Vi kommer sedan att analysera dem och varje människa har sin unika berättelse och behöver bli lyssnad till. Det är viktigt att människor får ta plats i sig själva och bli sedda som de är. Språket är inget hinder här utan man pratar genom bilder, säger komminister Désirée Grönvall Esplund, Svenska kyrkan.

Några vuxna och ett stort antal barn deltog och kreativiteten flödade. Tanken är att bildterapin ska hållas under flera tillfällen.

– Man säger ju att en bild säger mer än 1 000 ord. Det handlar om att möta sig själv med bilder och verkligen bearbeta sitt liv, säger Lena Nilebrant som är utbildad bildterapeut och tillägger:

– Det är något som alla människor behöver och bilden är ett bra redskap för att möta sig själv.

Sitt inre

Det handlar om att genom bilden upptäcka sitt inre jag och därmed lära känna sig själv bättre, att bearbeta det som behöver bearbetas och det kan vara stort som smått.

Bildterapin inleds med en stunds avslappningsövningar innan den kreativa delen startar, den här gången med deltagare från asylboendet Hotell Wettern.

Måla ett träd

– Uppgiften i dag är att måla ett träd för att komma i kontakt med sig själv. Vi kommer sedan att analysera dem och varje människa har sin unika berättelse och behöver bli lyssnad till. Det är viktigt att människor får ta plats i sig själva och bli sedda som de är. Språket är inget hinder här utan man pratar genom bilder, säger komminister Désirée Grönvall Esplund, Svenska kyrkan.

Några vuxna och ett stort antal barn deltog och kreativiteten flödade. Tanken är att bildterapin ska hållas under flera tillfällen.

  • Anneli Malm