24 aug 2016 06:00

24 aug 2016 06:00

Sågkvarnsmötet firade hela 90 år

TIVED: 90-årsjubileum

En högtidsgudstjänst hölls i Tiveds kyrka när Sågkvarnskvarnsmötet jubilerade.

En fin tradition är det återkommande Sågkvarnsmötet, som har Henry Kindbom som upphovsman. Redan 1926 hölls det första Sågkvarnsmötet vid Sågkvarn, en plats strax norr om Tiveds kyrka. Det var ett sommarmöte i Henry Kindboms anda, Henry som ibland har kallats Tivedens Apostel.

En storsamling

Under åren har platsen för mötet flyttats från Sågkvarn till Sanneruds missionshus, för att nu under någras år tagit Tiveds kyrka i besittning.

Kyrka var fullsatt av deltagare i det 90-års jubilerande Sågkvarnsmötet, som fått behålla namnet trots flyttningar av mötesplatser. Bengt Kindbom hade äran att hälsa alla välkomna och presentera alla medverkande, där den rikskände väckelseprästen Carl-Erik Sahlberg var huvudtalare och Korskyrkan Kör från Mariestad svarade för en mängd vackra evangeliska sånger.

– Jag bor numera sedan några år i Tanzania där jag finns med i ett arbete bland barnen, efter åren i Klara kyrka. Där hade vi som bekant ett intressant arbete, för att om möjligt rädda utslagna människor via gudstron till ett nytt liv. En tro som också är en tillgång här i Tived, sade Carl-Erik.

Tivedssången med Kindbomsfamiljen var också en höjdpunkt under jubileumsmötet.

En fin tradition är det återkommande Sågkvarnsmötet, som har Henry Kindbom som upphovsman. Redan 1926 hölls det första Sågkvarnsmötet vid Sågkvarn, en plats strax norr om Tiveds kyrka. Det var ett sommarmöte i Henry Kindboms anda, Henry som ibland har kallats Tivedens Apostel.

En storsamling

Under åren har platsen för mötet flyttats från Sågkvarn till Sanneruds missionshus, för att nu under någras år tagit Tiveds kyrka i besittning.

Kyrka var fullsatt av deltagare i det 90-års jubilerande Sågkvarnsmötet, som fått behålla namnet trots flyttningar av mötesplatser. Bengt Kindbom hade äran att hälsa alla välkomna och presentera alla medverkande, där den rikskände väckelseprästen Carl-Erik Sahlberg var huvudtalare och Korskyrkan Kör från Mariestad svarade för en mängd vackra evangeliska sånger.

– Jag bor numera sedan några år i Tanzania där jag finns med i ett arbete bland barnen, efter åren i Klara kyrka. Där hade vi som bekant ett intressant arbete, för att om möjligt rädda utslagna människor via gudstron till ett nytt liv. En tro som också är en tillgång här i Tived, sade Carl-Erik.

Tivedssången med Kindbomsfamiljen var också en höjdpunkt under jubileumsmötet.

  • Lennart Strömberg