26 aug 2016 06:00

26 aug 2016 06:00

Planer för byggnation

ÄSPENÄSET: Ett båthotell och galgbacken jämnas

Ett båthotell på 1 000 kvadratmeter ska byggas utmed 49:an och galgbacken ska jämnas.

Markarbeten pågår nu utmed 49:an både före och efter infarten till industriområdet vid Svartfjällsvägen där skogen har avverkats.

– Vi har marklov så vi gör i ordning marken nu och hårdgör ytan som ska grusas. Det ska bli en uppställningsplats för båtar som ska vara klart till vintern. Nästa år ska vi bygga ett båthotell och om allt går som det ska, ska det vara klart till nästa vinter. Det finns ett stort intresse för detta för det är en brist på uppvärmda vinterförvaringsplatser för båtar, säger fastighetsägaren Tony Andersson.

Hur många båtar som det 1 000 kvadratmeter stora båthotellet kommer att ha plats för är ännu inte helt klart.

– Det beror på hur efterfrågan ser ut. Är det småbåtar kan det få plats mellan 50 och 60 och är det stora båtar kan det handla om 20 till 30.

Ni gräver även på galgbacken. Vad ska det bli där?

– Vi gör i ordning, rensar och jämnar av. Det är en industritomt och ska bli ett grönområde i jämn höjd med flaggorna som står där.

Med stor efterfrågan på båtplatser i hamnen kommer även Strandpirens marina att byggas ut.

– Vi har i dag 125 båtar där och vi kommer att utöka med ytterligare 50 platser nästa år. Intresset för hamnen är stort och vi har många båtägare som kommer från Skövde, Tibro, Hjo och fem, sex från Jönköping som vill ha närheten till skärgården.

Under vintern ska även ett nytt servicehus med dusch och toalett byggas vid hamnen.

Markarbeten pågår nu utmed 49:an både före och efter infarten till industriområdet vid Svartfjällsvägen där skogen har avverkats.

– Vi har marklov så vi gör i ordning marken nu och hårdgör ytan som ska grusas. Det ska bli en uppställningsplats för båtar som ska vara klart till vintern. Nästa år ska vi bygga ett båthotell och om allt går som det ska, ska det vara klart till nästa vinter. Det finns ett stort intresse för detta för det är en brist på uppvärmda vinterförvaringsplatser för båtar, säger fastighetsägaren Tony Andersson.

Hur många båtar som det 1 000 kvadratmeter stora båthotellet kommer att ha plats för är ännu inte helt klart.

– Det beror på hur efterfrågan ser ut. Är det småbåtar kan det få plats mellan 50 och 60 och är det stora båtar kan det handla om 20 till 30.

Ni gräver även på galgbacken. Vad ska det bli där?

– Vi gör i ordning, rensar och jämnar av. Det är en industritomt och ska bli ett grönområde i jämn höjd med flaggorna som står där.

Med stor efterfrågan på båtplatser i hamnen kommer även Strandpirens marina att byggas ut.

– Vi har i dag 125 båtar där och vi kommer att utöka med ytterligare 50 platser nästa år. Intresset för hamnen är stort och vi har många båtägare som kommer från Skövde, Tibro, Hjo och fem, sex från Jönköping som vill ha närheten till skärgården.

Under vintern ska även ett nytt servicehus med dusch och toalett byggas vid hamnen.

  • Anneli Malm