03 sep 2016 06:00

03 sep 2016 06:00

"Inte till barnens bästa"

UNDENÄS: Vill inte flytta från ett bra boende

Ett mycket bra boende med bra lekmöjligheter för barnen och där alla är som en stor familj oavsett vad de kommer ifrån. Det menar boende på asylboendet Källebacken som nu ska stängas. Björn Rubenson från Ex Corde är kritisk till hur flytten hanteras.

– Man tar inte hänsyn till de psykosociala delarna eller barnkonventionen, att se till barnens bästa. Man borde försöka hitta alternativa lösningar, säger Björn Rubenson från föreningen Ex Corde som arbetar för en bra integration för de asylsökande och flyktingar som kommer hit.

”Tomma ord”

Anledningen är att barnfamiljer har fått besked att de ska flytta till Boden nu när boendet stänger.

– Migrationsverket säger det är ett fantastiskt jobb som vi frivilliga gör men det blir bara tomma ord nu, det betyder ingenting. De talar om samarbete men i realiteten är det inget samarbete, de lyssnar inte utan de sparkar undan benen på oss. Man borde ompröva de här besluten och hitta andra alternativa lösningar i närområdet genom samarbete, att rådfråga innan man fattar beslut. Det behöver inte gå så fort, säger Björn Rubenson och tillägger:

– Vi arbetar för integration, att ge dem som kommer hit ett bra liv, man slår sönder hela frivilligarbetet med detta, är det ens någon vits med vårt arbete, undrar han.

Inte lång tid kvar

– Alla har varit här minst åtta, nio månader och enligt Migrationsverket ska de få besked om uppehållstillstånd inom ett år, de har inte många månader kvar, säger platschefen Maciej Malecki.

Sara Ebrahimi och Mohamad Akbari från Afghanistan har båda praktikplatser i kommunen och deras äldsta son har precis börjat skolan. De har fått besked att de ska flytta till Boden på tisdag.

– Vi har ett bra liv här, vi trivs och vill bo kvar här, säger Sara Ebrahimi.

Skrivit brev

De boende på Källebacken har skrivit ett brev till Migrationsverket där de hoppas att beslutet omprövas och där de beskriver hur bra de trivs, att de känner sig respekterade och värdefulla, är lyckliga där och har funnit sig tillrätta.

– Migrationsverket sparkar fotboll med oss, tycker en av de boende.

– Vi har flyttat var femte månad, varför? Vi har vänner här och nu ska vi flytta till en annan plats, det är svårt. Vi har det bra här, säger en ung pojke.

– Man tar inte hänsyn till de psykosociala delarna eller barnkonventionen, att se till barnens bästa. Man borde försöka hitta alternativa lösningar, säger Björn Rubenson från föreningen Ex Corde som arbetar för en bra integration för de asylsökande och flyktingar som kommer hit.

”Tomma ord”

Anledningen är att barnfamiljer har fått besked att de ska flytta till Boden nu när boendet stänger.

– Migrationsverket säger det är ett fantastiskt jobb som vi frivilliga gör men det blir bara tomma ord nu, det betyder ingenting. De talar om samarbete men i realiteten är det inget samarbete, de lyssnar inte utan de sparkar undan benen på oss. Man borde ompröva de här besluten och hitta andra alternativa lösningar i närområdet genom samarbete, att rådfråga innan man fattar beslut. Det behöver inte gå så fort, säger Björn Rubenson och tillägger:

– Vi arbetar för integration, att ge dem som kommer hit ett bra liv, man slår sönder hela frivilligarbetet med detta, är det ens någon vits med vårt arbete, undrar han.

Inte lång tid kvar

– Alla har varit här minst åtta, nio månader och enligt Migrationsverket ska de få besked om uppehållstillstånd inom ett år, de har inte många månader kvar, säger platschefen Maciej Malecki.

Sara Ebrahimi och Mohamad Akbari från Afghanistan har båda praktikplatser i kommunen och deras äldsta son har precis börjat skolan. De har fått besked att de ska flytta till Boden på tisdag.

– Vi har ett bra liv här, vi trivs och vill bo kvar här, säger Sara Ebrahimi.

Skrivit brev

De boende på Källebacken har skrivit ett brev till Migrationsverket där de hoppas att beslutet omprövas och där de beskriver hur bra de trivs, att de känner sig respekterade och värdefulla, är lyckliga där och har funnit sig tillrätta.

– Migrationsverket sparkar fotboll med oss, tycker en av de boende.

– Vi har flyttat var femte månad, varför? Vi har vänner här och nu ska vi flytta till en annan plats, det är svårt. Vi har det bra här, säger en ung pojke.

  • Anneli Malm