04 sep 2016 21:32

04 sep 2016 21:32

JO-anmäler granatsprängningar

VÄTTERN

Föreningen Aktion Rädda Vättern JO-anmäler länsstyrelsen i Västra Götaland.

Enligt ett pressmeddelande gäller det länsstyrelsens samråd med Försvarets materielverk och de upprepade granatsprängningar som skett i Vättern det senaste halvåret.

Föreningen anser att JO bör undersöka om länsstyrelsen är jävig eftersom samma myndighet både ger tillstånd till skjutningar i Vättern och representerar fiskeintressen.

Enligt ett pressmeddelande gäller det länsstyrelsens samråd med Försvarets materielverk och de upprepade granatsprängningar som skett i Vättern det senaste halvåret.

Föreningen anser att JO bör undersöka om länsstyrelsen är jävig eftersom samma myndighet både ger tillstånd till skjutningar i Vättern och representerar fiskeintressen.