04 sep 2016 16:30

04 sep 2016 16:30

Sveriges äldsta bevarade benstamp

SÄTRA: Edets industriminne

Undenäs hembygdsförening och Edetgruppen öppnar en gång om året benstampen och kvarnen där massiva kvarnstenar och kugghjul drivs av den vattendrivna turbinen.

När bönderna kom till kvarnen för att få årets säd mald till mjöl, hade de också med sig torkade djurben från årets slakt. Dessa krossades i stampen och maldes sedan till benmjöl mellan två kvarnstenar. Benmjölet användes som jordförbättrare och som tillsats i kreatursfoder. Stampen är från 1865 och Sveriges äldsta bevarade. Den demonstrerade också under dagen.

Om Edet, bygden och folket som verkade där berättade Ingemar Wikenros. I ladan fanns en loppmarknad och inne i kvarnen såldes fika och korv som man förtärde utomhus i solskenet medan Töreboda spelmanslag underhöll med härliga toner.

På 1300-talet ägdes Edet och forsen i Edsån av Vadstena kloster. 1811 köpte Göta kanalbolaget Edet, där hålldammen användes för kontroll av vattennivån i Viken, som får sitt vatten huvudsakligen från Unden. Detta år byggdes också bostadshuset i Edet där förmannen för kanalbygget, Olof Ericsson, bodde. Mangårdsbyggnaden är bröderna Ericssons barndomshem. Sonen John uppfann bland annat propellern och emigrerade till America. Sonen Nils blev kanal- och järnvägsbyggare på Göta kanal och västra stambanan

Driften vid sågen lades ner 1958, kvarnen 1953 och benstampen på 1940-talet.

När bönderna kom till kvarnen för att få årets säd mald till mjöl, hade de också med sig torkade djurben från årets slakt. Dessa krossades i stampen och maldes sedan till benmjöl mellan två kvarnstenar. Benmjölet användes som jordförbättrare och som tillsats i kreatursfoder. Stampen är från 1865 och Sveriges äldsta bevarade. Den demonstrerade också under dagen.

Om Edet, bygden och folket som verkade där berättade Ingemar Wikenros. I ladan fanns en loppmarknad och inne i kvarnen såldes fika och korv som man förtärde utomhus i solskenet medan Töreboda spelmanslag underhöll med härliga toner.

På 1300-talet ägdes Edet och forsen i Edsån av Vadstena kloster. 1811 köpte Göta kanalbolaget Edet, där hålldammen användes för kontroll av vattennivån i Viken, som får sitt vatten huvudsakligen från Unden. Detta år byggdes också bostadshuset i Edet där förmannen för kanalbygget, Olof Ericsson, bodde. Mangårdsbyggnaden är bröderna Ericssons barndomshem. Sonen John uppfann bland annat propellern och emigrerade till America. Sonen Nils blev kanal- och järnvägsbyggare på Göta kanal och västra stambanan

Driften vid sågen lades ner 1958, kvarnen 1953 och benstampen på 1940-talet.

  • Erika Fredholm