05 sep 2016 15:37

05 sep 2016 15:37

Anmäler länsstyrelsen

VÄTTERN: Aktion Rädda Vättern

Föreningen Aktion Rädda Vättern, ARV, JO-anmäler länsstyrelsen i Västra Götaland angående granatsprängningarna i Vättern.

ARV vill att Justitieombudsmannen, JO, undersöker om länsstyrelsen är jävig. Föreningen menar att det är samma myndighet som ger tillstånd till skjutningarna i Vättern och sedan gör anspråk på att representera motstående fiskeintressen.

Motsägande och otydliga

De skriver i ett pressmeddelande att: Hundratals spränggranater har exploderat över känsliga områden i norra Vättern vid upprepade tillfällen från december 2015 till juni 2016, i eller helt nära fiskeförbudsområden. Samrådsbesluten från länsstyrelsen är motsägande och otydliga.

JO-anmälan

I sin JO-anmälan anser ARV att länsstyrelsens handläggning inte lever upp till en rättsäker hantering och vill att JO granskar om inte det sammantaget handlar om felaktigt myndighetsutövande. De menar även att länsstyrelsen inte kan redovisa den lagstiftning som åberopas och fördröjer möjligheten för allmänheten att få information om ny ansökan från FMV bland annat.

– På omvägar har vi fått reda på att FMV planerar spränga 84 granater i sjön under vecka 44, mitt under rödingens lekperiod, säger Christer Haagman talesperson för ARV i pressmeddelandet.

Ompröva tillståndet

ARV skriver i JO-anmälan att: allvarligast är dock att FMV:s tillstånd, som vunnit laga kraft 2010 och där särskilt villkor 11 angående brisant ammunition är mycket kontroversiellt, har tillkommit utan en seriös prövning enligt regelverket för Natura 2000. JO bör uppmana länsstyrelsen att överväga en omprövning av tillståndet.

ARV vill att Justitieombudsmannen, JO, undersöker om länsstyrelsen är jävig. Föreningen menar att det är samma myndighet som ger tillstånd till skjutningarna i Vättern och sedan gör anspråk på att representera motstående fiskeintressen.

Motsägande och otydliga

De skriver i ett pressmeddelande att: Hundratals spränggranater har exploderat över känsliga områden i norra Vättern vid upprepade tillfällen från december 2015 till juni 2016, i eller helt nära fiskeförbudsområden. Samrådsbesluten från länsstyrelsen är motsägande och otydliga.

JO-anmälan

I sin JO-anmälan anser ARV att länsstyrelsens handläggning inte lever upp till en rättsäker hantering och vill att JO granskar om inte det sammantaget handlar om felaktigt myndighetsutövande. De menar även att länsstyrelsen inte kan redovisa den lagstiftning som åberopas och fördröjer möjligheten för allmänheten att få information om ny ansökan från FMV bland annat.

– På omvägar har vi fått reda på att FMV planerar spränga 84 granater i sjön under vecka 44, mitt under rödingens lekperiod, säger Christer Haagman talesperson för ARV i pressmeddelandet.

Ompröva tillståndet

ARV skriver i JO-anmälan att: allvarligast är dock att FMV:s tillstånd, som vunnit laga kraft 2010 och där särskilt villkor 11 angående brisant ammunition är mycket kontroversiellt, har tillkommit utan en seriös prövning enligt regelverket för Natura 2000. JO bör uppmana länsstyrelsen att överväga en omprövning av tillståndet.

  • Anneli Malm