06 sep 2016 06:00

06 sep 2016 06:00

Spindeln i nätet för barnens bästa

KOMMUNEN: Barnrättsombud

Anna Fritzson är kommunens barnrättsombud. En ny tjänst som ska se till barnens bästa, i alla sammanhang.

– Det handlar om allt från vardagliga möten medmänniskor emellan till de beslut som politikerna fattar, säger Anna Fritzson och tillägger:

– Grundtanken är att implementera barnkonventionen utifrån att den ska bli lag den 1 januari 2018 och genom implementeringen ska barnperspektivet genomsyra alla verksamheter och vara väl förankrat. Det handlar om utbildning men även engagemang. Vi har alla en vision om att sätta Karlsborg på kartan och vi vill vara med på banan när den blir lag.

Ett barnperspektiv

Att alltid ha ett barnperspektiv, ta del av barns synpunkter, låta dem få komma till tals och att även se vilka konsekvenser ett beslut kan innebära för barnen. Något som ska finnas med i allt arbete i skola och socialtjänst till gata/ park och kultur och fritid.

– Alla nämnder är involverade i detta. Att bli lyssnad på är en mänsklig rättighet sen kanske man inte alltid får som man vill men man ska bli lyssnad på.

Vända sig till

De barn, föräldrar eller medarbetare som känner att de vill ha hjälp kan ta kontakt med Anna Fritzson.

– Det kan handla om att man inte blir lyssnad på, blir kränkt eller illa behandlad eller när det uppstår problem och då kommer jag antingen att bli delaktig själv eller slussa vidare. Det är en viktig del att barn och föräldrar känner att de har någon att vända sig till. Det är så viktigt att barn vet sina rättigheter.

En kartläggning

Till att börja med kommer Anna att sammanställa och kartlägga vad som sker i kommunen som är bra och vad som behöver jobbas med.

– Jag ska orientera mig om vad som görs och vad som behöver utvecklas. Det finns mycket kunskap både i kommunen och i andra kommuner, där man kommit längre, som jag ska ta hjälp av men även av barnrättsorganisationer som Rädda Barnen som har mycket erfarenhet och kunskap och de gör ett jättearbete.

Anna är anställd som barnrättsombud fram till årsskiftet.

– Det här är ett långsiktigt arbete som ska fortgå hela tiden och politikerna säger att detta är en tjänst som ska permanentas. Jag är spindeln i nätet och kommer inte att jobba själv, alla goda medarbetare i verksamheterna och i politiken, vi ska göra det här tillsammans.

Anna Fritzson kombinerar den nya tjänsten på 50 procent med sin tjänst på familjecentralen, två roller som mycket går hand i hand.

– Det handlar om allt från vardagliga möten medmänniskor emellan till de beslut som politikerna fattar, säger Anna Fritzson och tillägger:

– Grundtanken är att implementera barnkonventionen utifrån att den ska bli lag den 1 januari 2018 och genom implementeringen ska barnperspektivet genomsyra alla verksamheter och vara väl förankrat. Det handlar om utbildning men även engagemang. Vi har alla en vision om att sätta Karlsborg på kartan och vi vill vara med på banan när den blir lag.

Ett barnperspektiv

Att alltid ha ett barnperspektiv, ta del av barns synpunkter, låta dem få komma till tals och att även se vilka konsekvenser ett beslut kan innebära för barnen. Något som ska finnas med i allt arbete i skola och socialtjänst till gata/ park och kultur och fritid.

– Alla nämnder är involverade i detta. Att bli lyssnad på är en mänsklig rättighet sen kanske man inte alltid får som man vill men man ska bli lyssnad på.

Vända sig till

De barn, föräldrar eller medarbetare som känner att de vill ha hjälp kan ta kontakt med Anna Fritzson.

– Det kan handla om att man inte blir lyssnad på, blir kränkt eller illa behandlad eller när det uppstår problem och då kommer jag antingen att bli delaktig själv eller slussa vidare. Det är en viktig del att barn och föräldrar känner att de har någon att vända sig till. Det är så viktigt att barn vet sina rättigheter.

En kartläggning

Till att börja med kommer Anna att sammanställa och kartlägga vad som sker i kommunen som är bra och vad som behöver jobbas med.

– Jag ska orientera mig om vad som görs och vad som behöver utvecklas. Det finns mycket kunskap både i kommunen och i andra kommuner, där man kommit längre, som jag ska ta hjälp av men även av barnrättsorganisationer som Rädda Barnen som har mycket erfarenhet och kunskap och de gör ett jättearbete.

Anna är anställd som barnrättsombud fram till årsskiftet.

– Det här är ett långsiktigt arbete som ska fortgå hela tiden och politikerna säger att detta är en tjänst som ska permanentas. Jag är spindeln i nätet och kommer inte att jobba själv, alla goda medarbetare i verksamheterna och i politiken, vi ska göra det här tillsammans.

Anna Fritzson kombinerar den nya tjänsten på 50 procent med sin tjänst på familjecentralen, två roller som mycket går hand i hand.

  • Anneli Malm