09 sep 2016 15:26

09 sep 2016 15:26

Vill inrätta en samhällsbyggnadsförvaltning

KOMMUNEN: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bildandet av en samhällsbyggnadsförvaltning har återigen diskuterats av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Senast frågan var uppe var på kommunfullmäktige i oktober 2015 då ärendet återremitterades bland annat med hänvisning till att den nye kommunchefen skulle bli delaktig i en eventuell omorganisation.

– Kommunchefen har nu varit involverad i översynen och förslaget är att bilda en samhällsförvaltning, vilket de flesta kommuner har, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Tanken är att en samhällsbyggnadschef anställs som har ansvar för nuvarande plan- och byggenheten, gata/park, fastighets- och kostenheten samt för lokalvård.

Under kommunstyrelsens arbetsutskott deltog inte Centerpartiet och Liberalerna i förslaget till beslut. Frågan kommer upp igen på kommunstyrelsens möte den 12 september.

Senast frågan var uppe var på kommunfullmäktige i oktober 2015 då ärendet återremitterades bland annat med hänvisning till att den nye kommunchefen skulle bli delaktig i en eventuell omorganisation.

– Kommunchefen har nu varit involverad i översynen och förslaget är att bilda en samhällsförvaltning, vilket de flesta kommuner har, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Tanken är att en samhällsbyggnadschef anställs som har ansvar för nuvarande plan- och byggenheten, gata/park, fastighets- och kostenheten samt för lokalvård.

Under kommunstyrelsens arbetsutskott deltog inte Centerpartiet och Liberalerna i förslaget till beslut. Frågan kommer upp igen på kommunstyrelsens möte den 12 september.

  • Anneli Malm