10 sep 2016 06:00

10 sep 2016 06:00

Elevhälsan samordnas

BARN- OCH UTBILDNING: Central elevhälsa

Barn- och elevhälsan samordnas nu i en gemensam enhet för att bättre kunna hjälpa barn som behöver lite extra stöd.

– Vi är en barn- och elevhälsoenhet vilket innebär att det inte bara är fokus på elever utan även familjecentralen ligger under den här enheten, säger Kjell Sjölund som är chef för barn- och elevhälsan och specialpedagog Ann-Helene Kristoffersson som är ställföreträdande chef och även handledare.

Alla nå målen

Den nya enheten startades 1 augusti och hjälpen och stödet ska nu förbättras för barn och ungdomar i alla åldrar.

– Ambitionen är att samla all kompetens på samma ställe och det övergripande målet är att stötta barn, föräldrar och personal för att alla elever ska nå målen i årskurs nio. Vi kommer att stödja och stötta där vi behövs. Det är många elever som mår dåligt i dag och det är många som är i behov av stöd men inte så många elever som är i behov av särskilt stöd, säger de och tillägger:

– Familjecentralen arbetar med föräldrastöd och sen har vi ungdomsmottagningen men vi har haft ett glapp från förskoleklass och upp till årskurs nio men nu har vi helheten kring alla elever. Vi är till för eleverna där eleven är.

Utökat samarbete

Det blir en samordning av resurserna inom familjecentralen, elevhälsan och skolan.

– Vi kommer att på ett bättre sätt dra nytta av den kompetens och erfarenhet som finns. Vi kommer inte ansvara för det stöd som lärarna och rektorerna på respektive skola ger utan det extra stödet som av olika anledningar kan vara svårt att tillgodose på den enskilda skolan.

Samarbetet mellan barn och utbildning och socialtjänsten, och då främst IFO, ska utökas.

– Vi har haft ett visst samarbete tidigare men det har inte varit fullt ut och nu går vi ifrån stuprörsmodellen. Grunden för att lyckas är samarbete och vi ska nu ha en helhetssyn över alla barn och ungdomar. Med tidiga insatser kan vi förebygga så mycket längre fram.

Temat för skolpersonalens kompetensutveckling är i år barn i behov av särskilt stöd.

– Vi är en barn- och elevhälsoenhet vilket innebär att det inte bara är fokus på elever utan även familjecentralen ligger under den här enheten, säger Kjell Sjölund som är chef för barn- och elevhälsan och specialpedagog Ann-Helene Kristoffersson som är ställföreträdande chef och även handledare.

Alla nå målen

Den nya enheten startades 1 augusti och hjälpen och stödet ska nu förbättras för barn och ungdomar i alla åldrar.

– Ambitionen är att samla all kompetens på samma ställe och det övergripande målet är att stötta barn, föräldrar och personal för att alla elever ska nå målen i årskurs nio. Vi kommer att stödja och stötta där vi behövs. Det är många elever som mår dåligt i dag och det är många som är i behov av stöd men inte så många elever som är i behov av särskilt stöd, säger de och tillägger:

– Familjecentralen arbetar med föräldrastöd och sen har vi ungdomsmottagningen men vi har haft ett glapp från förskoleklass och upp till årskurs nio men nu har vi helheten kring alla elever. Vi är till för eleverna där eleven är.

Utökat samarbete

Det blir en samordning av resurserna inom familjecentralen, elevhälsan och skolan.

– Vi kommer att på ett bättre sätt dra nytta av den kompetens och erfarenhet som finns. Vi kommer inte ansvara för det stöd som lärarna och rektorerna på respektive skola ger utan det extra stödet som av olika anledningar kan vara svårt att tillgodose på den enskilda skolan.

Samarbetet mellan barn och utbildning och socialtjänsten, och då främst IFO, ska utökas.

– Vi har haft ett visst samarbete tidigare men det har inte varit fullt ut och nu går vi ifrån stuprörsmodellen. Grunden för att lyckas är samarbete och vi ska nu ha en helhetssyn över alla barn och ungdomar. Med tidiga insatser kan vi förebygga så mycket längre fram.

Temat för skolpersonalens kompetensutveckling är i år barn i behov av särskilt stöd.

  • Anneli Malm