12 sep 2016 15:54

12 sep 2016 15:54

Ja till skylt, nej till bidrag

MEDBORGARFÖRSLAG: Kommunstyrelsens arbetsutskott

En skylt ska sättas upp vid stenmonumenten med information om namn och ursprung.

Uppförandet av en informationsskylt till stenmonument som är beläget mitt emot de nya bostadshusen, i närheten av kanalbron är ursprungligen ett medborgarförslag. Förslagslämnaren vill att monumentet kompletteras med en informationskylt där det framkommer vad konstverket föreställer, vilka bergarter det består av och vad det heter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till förslaget.

– Det tycker vi är bra och kultur- och fritid har fått i uppdrag att ta fram en skylt. Kraftsamlaren köptes in efter en utställning på fästningen, berättar kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Lokal-tv

Karlsborgs lokal-tv har ansökt om ett bidrag på 90 000 kronor från kommunen för att kunna köpa in ny utrustning till sin verksamhet.

– Vi har tyvärr ingen möjlighet enligt kommunallagen att ge bidrag till privatpersoner. Vi värnar om lokal-tvn och vi vet att de lägger ned mycket tid och pengar ur egen ficka och vi tittar på om det finns andra möjligheter.

Chefen för kultur och fritid har fått i uppdrag att utreda eventuella möjligheter för bidrag till lokal-tvn. Ett alternativ kunde vara att de bildar en förening.

Uppförandet av en informationsskylt till stenmonument som är beläget mitt emot de nya bostadshusen, i närheten av kanalbron är ursprungligen ett medborgarförslag. Förslagslämnaren vill att monumentet kompletteras med en informationskylt där det framkommer vad konstverket föreställer, vilka bergarter det består av och vad det heter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till förslaget.

– Det tycker vi är bra och kultur- och fritid har fått i uppdrag att ta fram en skylt. Kraftsamlaren köptes in efter en utställning på fästningen, berättar kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Lokal-tv

Karlsborgs lokal-tv har ansökt om ett bidrag på 90 000 kronor från kommunen för att kunna köpa in ny utrustning till sin verksamhet.

– Vi har tyvärr ingen möjlighet enligt kommunallagen att ge bidrag till privatpersoner. Vi värnar om lokal-tvn och vi vet att de lägger ned mycket tid och pengar ur egen ficka och vi tittar på om det finns andra möjligheter.

Chefen för kultur och fritid har fått i uppdrag att utreda eventuella möjligheter för bidrag till lokal-tvn. Ett alternativ kunde vara att de bildar en förening.

  • Anneli Malm