13 sep 2016 15:49

13 sep 2016 15:49

Lokalt tv-bolag är en förening

LOKAL-TV: Bidrag

Karlsborg lokal-tv är en förening som bildades 2014. Men i bidragsansökan till kommunen kom det bort.

– I ansökan framkom det inte att vi är en förening dumt nog. Men någon borde veta om att vi är en registrerad förening eftersom vi fått en startpeng på 1 000 kronor av kommunen som alla nya föreningar får, säger initiativtagaren och ansvarig utgivare Stig Sjöberg.

SLA har berättat att lokal-tv ansökt om bidrag från kommunen men fick avslag eftersom kommunen inte kan ge bidrag till privatpersoner men att kultur- och fritidschefen skulle undersöka andra vägar.

– Vi orkar inte fortsätta om vi inte får in några pengar. Vi sliter ut våra egna grejer som vi får reparera och det kostar pengar. Jag lägger även ned mycket tid på att söka sponsorer. Vi kan inte mäta och se hur många som tittar på oss men det är mycket folk som hör av sig till oss. Vi är även medlemmar i öppna kanalen i Skövde som tycker att våra program är bra och vill sända våra program vilket är bra reklam för oss i Karlsborg då det når mycket folk.

Lokal-tv visar nu ett 55 minuter långt inslag från flyguppvisningen i Skövde.

– I ansökan framkom det inte att vi är en förening dumt nog. Men någon borde veta om att vi är en registrerad förening eftersom vi fått en startpeng på 1 000 kronor av kommunen som alla nya föreningar får, säger initiativtagaren och ansvarig utgivare Stig Sjöberg.

SLA har berättat att lokal-tv ansökt om bidrag från kommunen men fick avslag eftersom kommunen inte kan ge bidrag till privatpersoner men att kultur- och fritidschefen skulle undersöka andra vägar.

– Vi orkar inte fortsätta om vi inte får in några pengar. Vi sliter ut våra egna grejer som vi får reparera och det kostar pengar. Jag lägger även ned mycket tid på att söka sponsorer. Vi kan inte mäta och se hur många som tittar på oss men det är mycket folk som hör av sig till oss. Vi är även medlemmar i öppna kanalen i Skövde som tycker att våra program är bra och vill sända våra program vilket är bra reklam för oss i Karlsborg då det når mycket folk.

Lokal-tv visar nu ett 55 minuter långt inslag från flyguppvisningen i Skövde.

  • Anneli Malm