14 sep 2016 06:00

14 sep 2016 06:00

Kommunen köper Neo

KOMMUNSTYRELSEN: Beslut om fastighetsköp

Kommunstyrelsen har beslutat att köpa fastigheten Hälsan 1 där kommunen i dag driver HVB-hemmet Neo. Priset är drygt 6 miljoner kronor.

– Kommunen har i ett antal år hyrt fastigheten till boende för ensamkommande flyktingbarn. Det är inarbetat, väl fungerande och det är en bra lokal med ett strategiskt bra läge. Hyresvärden sa upp kontraktet med avsikt att sälja fastigheten, säger kommunchefen Kjell-Åke Berglund.

Klubbade igenom

HVB-hemmet Neo har tolv platser och där det periodvis även varit dubbelbeläggning då behovet av platser har varit stort.

– Kommunen är i stort behov av lokaler för den verksamhet som bedrivs där i dag. Blickar vi framåt och om behovet av platser för ensamkommande flyktingbarn minskar så är lokalen väl lämpad för förskoleverksamhet, vårdplatser eller annan kommunal verksamhet. Vi är överens om priset på 6 250 000 kronor, det är en bra affär både för fastighetsägaren och för kommunen.

Kommunstyrelsen godkände köpet och kommunfullmäktige ska besluta om hur finansieringen av köpet ska genomföras.

Finansiering av tjänst

Under kommunstyrelsens möte diskuterades även bildandet av en ny samhällsbyggnadsförvaltning och hur cheftjänsten ska finansieras.

I majoritetens förslag ska tjänsten finansieras genom effektivisering och omfördelning av pengarna inom kommunstyrelsen ram. Besparingar skulle bland annat kunna göras på konsultarvoden beroende på de kunskaper den som får tjänsten har.

– För varje beslut vi tar måste det avsättas medel för och det saknas här, sa Kjell Sjölund (C).

C, L och KD ville i ett yrkande att 600 000 kronor avsätts ur kommunstyrelsens ram till att finansiera tjänsten och resterande finansieras genom effektivisering inom ramen. Frågan gick till votering där majoritetens förslag fick flest röster. C, L och KD reserverade sig.

– Kommunen har i ett antal år hyrt fastigheten till boende för ensamkommande flyktingbarn. Det är inarbetat, väl fungerande och det är en bra lokal med ett strategiskt bra läge. Hyresvärden sa upp kontraktet med avsikt att sälja fastigheten, säger kommunchefen Kjell-Åke Berglund.

Klubbade igenom

HVB-hemmet Neo har tolv platser och där det periodvis även varit dubbelbeläggning då behovet av platser har varit stort.

– Kommunen är i stort behov av lokaler för den verksamhet som bedrivs där i dag. Blickar vi framåt och om behovet av platser för ensamkommande flyktingbarn minskar så är lokalen väl lämpad för förskoleverksamhet, vårdplatser eller annan kommunal verksamhet. Vi är överens om priset på 6 250 000 kronor, det är en bra affär både för fastighetsägaren och för kommunen.

Kommunstyrelsen godkände köpet och kommunfullmäktige ska besluta om hur finansieringen av köpet ska genomföras.

Finansiering av tjänst

Under kommunstyrelsens möte diskuterades även bildandet av en ny samhällsbyggnadsförvaltning och hur cheftjänsten ska finansieras.

I majoritetens förslag ska tjänsten finansieras genom effektivisering och omfördelning av pengarna inom kommunstyrelsen ram. Besparingar skulle bland annat kunna göras på konsultarvoden beroende på de kunskaper den som får tjänsten har.

– För varje beslut vi tar måste det avsättas medel för och det saknas här, sa Kjell Sjölund (C).

C, L och KD ville i ett yrkande att 600 000 kronor avsätts ur kommunstyrelsens ram till att finansiera tjänsten och resterande finansieras genom effektivisering inom ramen. Frågan gick till votering där majoritetens förslag fick flest röster. C, L och KD reserverade sig.

  • Anneli Malm