16 sep 2016 16:33

16 sep 2016 16:33

Ansöka om tillgänglighets flagg

TILLGÄNGLIGHET

Kommunstyrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för att ansöka om tillgänglighetsflagg. Kommunchefen har fått i uppdrag att utreda hur en ansökan om tillgänglighetsflagg går till och vilka åtagande det medför.

Det är Rådet för funktionshinder frågor, RFF, som tagit initiativet och det efter att de haft utbyte med Askersunds kommun som under flera år uppfyllt kraven för tillgänglighetsflagg och arbetat aktivt med de här frågorna.

Det är Rådet för funktionshinder frågor, RFF, som tagit initiativet och det efter att de haft utbyte med Askersunds kommun som under flera år uppfyllt kraven för tillgänglighetsflagg och arbetat aktivt med de här frågorna.