16 sep 2016 06:00

16 sep 2016 06:00

Inflyttning om ett halvår

NYBYGGNATION: Kvarteret Strömmen

Nybyggnationen i kvarteret Strömmen fortskrider enligt tidsplanen. De 53 lägenheterna ska vara inflyttningsklara till 1 mars.

De två sjuvåningshusen har byggts upp och nu pågår arbetet både ut- och invändigt, fasaden putsas och invändigt börjar bland annat väggarna att komma på plats, våning för våning.

– Vi putsar ytterfasaden på det ena huset nu och där tar vi ned ställningarna runt mitten av oktober och sen har vi en månads förskjutning till nästa hus, säger platschefen Pär Beldt, från Asplunds Bygg.

Närheten till 49:an kräver en hel del ljuddämpande åtgärder och att husen är timglasformat är en del i det.

Runt 30 man

Asplunds Bygg har ett tiotal som arbetar med byggnationen och till det tillkommer underentreprenörerna varav många är lokala företag.

– Vi har runt 30 man som jobbar stadigvarande även om det är olika underleverantörer. Att många är lokala är positivt på många sätt och praktiskt. Exempelvis är det bra med en plåtslagare på orten där det är mycket jobb med passning. De är här och mäter, skär till på verkstaden och har nära att komma tillbaka med materialet.

Mycket uthyrt

En visningslägenhet ska vara klar i november och det har varit åtgång på lägenheterna. Attraktivast är lägenheterna högst upp vilka även är de dyraste.

– Av de 53 lägenheterna är det nio tvåor som inte är uthyrda än och vi har kö på treorna, och då är det ändå 5,5 månader kvar till inflyttning, säger Rolf Andersson (M) ordförande i Karlsborgsbostäder.

Lokaler och LSS

I bottenvåningen, ut mot 49:an blir det affärslokaler, in mot gården blir det sex lägenheter som är anpassade för LSS-boende och övernattningslägenhet som hyresgästerna kan hyra för sina gäster.

Högst upp i det ena huset ska det bli en samlingslokal.

De två sjuvåningshusen har byggts upp och nu pågår arbetet både ut- och invändigt, fasaden putsas och invändigt börjar bland annat väggarna att komma på plats, våning för våning.

– Vi putsar ytterfasaden på det ena huset nu och där tar vi ned ställningarna runt mitten av oktober och sen har vi en månads förskjutning till nästa hus, säger platschefen Pär Beldt, från Asplunds Bygg.

Närheten till 49:an kräver en hel del ljuddämpande åtgärder och att husen är timglasformat är en del i det.

Runt 30 man

Asplunds Bygg har ett tiotal som arbetar med byggnationen och till det tillkommer underentreprenörerna varav många är lokala företag.

– Vi har runt 30 man som jobbar stadigvarande även om det är olika underleverantörer. Att många är lokala är positivt på många sätt och praktiskt. Exempelvis är det bra med en plåtslagare på orten där det är mycket jobb med passning. De är här och mäter, skär till på verkstaden och har nära att komma tillbaka med materialet.

Mycket uthyrt

En visningslägenhet ska vara klar i november och det har varit åtgång på lägenheterna. Attraktivast är lägenheterna högst upp vilka även är de dyraste.

– Av de 53 lägenheterna är det nio tvåor som inte är uthyrda än och vi har kö på treorna, och då är det ändå 5,5 månader kvar till inflyttning, säger Rolf Andersson (M) ordförande i Karlsborgsbostäder.

Lokaler och LSS

I bottenvåningen, ut mot 49:an blir det affärslokaler, in mot gården blir det sex lägenheter som är anpassade för LSS-boende och övernattningslägenhet som hyresgästerna kan hyra för sina gäster.

Högst upp i det ena huset ska det bli en samlingslokal.

  • Anneli Malm