16 sep 2016 16:10

16 sep 2016 16:10

Inga förslag till marknaden

KOMMUNEN: Symbol Karlsborg

Arbetet med symbolen för platsen Karlsborg pågår men det finns inga förslag klara till Bondens Marknad som var tänkt.

Kommunen har tidigare under året arbetat fram en ny grafisk profil för organisationen Karlsborgs kommun. Nu pågår arbetet med att ta fram en symbol för platsen Karlsborg.

De har tagit in förslag och tankar från kommuninvånarna vad de tycker är Karlsborgs själ och hjärta och vad som symboliserar orten. Arbetsgruppen har fått in många idéer och ska nu ha ett bra underlag. Tanken från början var att ha färdiga förslag att visa upp på Bondens Marknad och som kommuninvånarna skulle kunna tycka till om.

Karlsborgs kommun skriver på sin hemsida att: Målet är förstås att få fram en symbol som ska bli användbar och hålla över tid. För att nå dit har arbetsgruppen konstaterat att det behövs mer tid för bearbetning. Detta innebär också att vi inte kommer att ha några förslag att visa på Bondens Marknad, utan dessa kommer att presenteras längre fram i tiden.

Målsättningen är att det ska finnas färdiga förslag under vintern 2016/2017.

Kommunen har tidigare under året arbetat fram en ny grafisk profil för organisationen Karlsborgs kommun. Nu pågår arbetet med att ta fram en symbol för platsen Karlsborg.

De har tagit in förslag och tankar från kommuninvånarna vad de tycker är Karlsborgs själ och hjärta och vad som symboliserar orten. Arbetsgruppen har fått in många idéer och ska nu ha ett bra underlag. Tanken från början var att ha färdiga förslag att visa upp på Bondens Marknad och som kommuninvånarna skulle kunna tycka till om.

Karlsborgs kommun skriver på sin hemsida att: Målet är förstås att få fram en symbol som ska bli användbar och hålla över tid. För att nå dit har arbetsgruppen konstaterat att det behövs mer tid för bearbetning. Detta innebär också att vi inte kommer att ha några förslag att visa på Bondens Marknad, utan dessa kommer att presenteras längre fram i tiden.

Målsättningen är att det ska finnas färdiga förslag under vintern 2016/2017.

  • Anneli Malm