17 sep 2016 06:00

17 sep 2016 06:00

Informerar om hinder

GATA FÖR ALLA: Synskadades Riksförbund

Trottoarpratare, blomkrukor, cyklar parkerade på trottoaren eller dåligt avspärrade vägarbeten kan alla vara farliga hinder för de som har en synnedsättning.

Under fredagen besökte lokala representanter från Synskadades Riksförbund, SRF, Karlsborg. De ville uppmärksamma kommuninvånare och affärsinnehavare på de hinder som finns i gatumiljön och som försvårar för de som har en nedsatt syn att röra sig på allmänna platser.

En gul lapp

– Det ser bra ut i Karlsborg, det är inte många trottoarpratare utanför affärerna och de flesta står vid sidan om eller intill ingången säger Brigitte Eriksson som endast har 30 procents syn.

Men även cyklar som är parkerade eller ligger ned på trottoaren kan vara ett problem när synen är nedsatt.

– De är lätta att ramla över och det är inte roligt.

Hindren de stötte på lappades med en gul informationslapp.

– Det gör vi i all välmening för att göra folk uppmärksamma på att det är ett hinder för de som har en synnedsättning, säger Kjell Karlsson som är ordförande i SRF Hjo Tibro Karlsborg.

Sprida information

De har besökt flera av de närliggande kommunerna under sin turné och de har noterat att en del som får en gul lapp blir arga. Men syftet med kampanjen är inte att agera poliser utan att sprida kunskap. Att få de som fått en gul lapp på sin cykel att tänka till, att någon kan snubbla över den och att de nästa gång parkerar den i ett cykelställ eller intill en vägg.

De vill även öka kunskapen om den vita käppen som är en symbol och ett hjälpmedel för de med en synnedsättning och där undersökning visat att tre av tio inte vet vad den betyder. SRF Skaraborg anordnar en teckningstävling för alla elever i årskurs F till 3. Eleverna får information om vad den vita käppen betyder och hur man kan hjälpa personer med synnedsättning och utifrån det rita en teckning. Första priset är på 5 000 kronor.

Under fredagen besökte lokala representanter från Synskadades Riksförbund, SRF, Karlsborg. De ville uppmärksamma kommuninvånare och affärsinnehavare på de hinder som finns i gatumiljön och som försvårar för de som har en nedsatt syn att röra sig på allmänna platser.

En gul lapp

– Det ser bra ut i Karlsborg, det är inte många trottoarpratare utanför affärerna och de flesta står vid sidan om eller intill ingången säger Brigitte Eriksson som endast har 30 procents syn.

Men även cyklar som är parkerade eller ligger ned på trottoaren kan vara ett problem när synen är nedsatt.

– De är lätta att ramla över och det är inte roligt.

Hindren de stötte på lappades med en gul informationslapp.

– Det gör vi i all välmening för att göra folk uppmärksamma på att det är ett hinder för de som har en synnedsättning, säger Kjell Karlsson som är ordförande i SRF Hjo Tibro Karlsborg.

Sprida information

De har besökt flera av de närliggande kommunerna under sin turné och de har noterat att en del som får en gul lapp blir arga. Men syftet med kampanjen är inte att agera poliser utan att sprida kunskap. Att få de som fått en gul lapp på sin cykel att tänka till, att någon kan snubbla över den och att de nästa gång parkerar den i ett cykelställ eller intill en vägg.

De vill även öka kunskapen om den vita käppen som är en symbol och ett hjälpmedel för de med en synnedsättning och där undersökning visat att tre av tio inte vet vad den betyder. SRF Skaraborg anordnar en teckningstävling för alla elever i årskurs F till 3. Eleverna får information om vad den vita käppen betyder och hur man kan hjälpa personer med synnedsättning och utifrån det rita en teckning. Första priset är på 5 000 kronor.

  • Anneli Malm