19 sep 2016 11:56

19 sep 2016 11:56

Ny präst välkomnades

UNDENÄS: Högmässa i Undenäs kyrka

I samband med söndagens högmässa välkomnades Pia Svantesson som ny komminister i Karlsborgs pastorat

Pia Svantesson som kommer från en tjänst som kyrkoherde i Tibro pastorat var mycket glad över att få arbeta som komminister i Karlsborg.

Barn och ungdom

– Kyrkoherdetjänsten innehåller som bekant mycket av personalledning och administrativa uppgifter, något som tar mycket tid i anspråk, sade Pia, som har en önskan om att få mera tid för ett arbete med gudstjänsten med bland annat inriktning på barn och ungdom.

– Det är bland annat detta som gör att jag ser fram emot att arbeta nära församlingarna i Karlsborgs pastorat. Jag och min familj bor i Töreboda och jag kommer att pendla till de olika kyrkorna och uppgifterna i Karlsborgs kommun, sade hon.

Välkomstceremoni

Det var många som i en avdelning före högmässan hälsade pastoratets nya komminister välkommen, representanter från kyrkorna i Undenäs, Karlsborg, Mölltorp och Brevik liksom kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist och kyrkorådets ordförande som önskade allt gott i den nya tjänsten i pastoratet. Nu är åter samtliga tre prästtjänster i pastoratet besatta och även detta var en glädje denna välkomstdag.

När alla välgångsönskningar var avklarade tog högmässan över där Pia Svantesson genast startade sin tjänst med att vara liturg och även svarade för predikan i den sammanlysta högmässan, där temat var: Att vara rik inför Gud.

Pia Svantesson som kommer från en tjänst som kyrkoherde i Tibro pastorat var mycket glad över att få arbeta som komminister i Karlsborg.

Barn och ungdom

– Kyrkoherdetjänsten innehåller som bekant mycket av personalledning och administrativa uppgifter, något som tar mycket tid i anspråk, sade Pia, som har en önskan om att få mera tid för ett arbete med gudstjänsten med bland annat inriktning på barn och ungdom.

– Det är bland annat detta som gör att jag ser fram emot att arbeta nära församlingarna i Karlsborgs pastorat. Jag och min familj bor i Töreboda och jag kommer att pendla till de olika kyrkorna och uppgifterna i Karlsborgs kommun, sade hon.

Välkomstceremoni

Det var många som i en avdelning före högmässan hälsade pastoratets nya komminister välkommen, representanter från kyrkorna i Undenäs, Karlsborg, Mölltorp och Brevik liksom kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist och kyrkorådets ordförande som önskade allt gott i den nya tjänsten i pastoratet. Nu är åter samtliga tre prästtjänster i pastoratet besatta och även detta var en glädje denna välkomstdag.

När alla välgångsönskningar var avklarade tog högmässan över där Pia Svantesson genast startade sin tjänst med att vara liturg och även svarade för predikan i den sammanlysta högmässan, där temat var: Att vara rik inför Gud.

  • Lennart Strömberg