21 sep 2016 06:00

21 sep 2016 06:00

Driva ett socialt företag

SKAGAGÅRDEN: Ekonomisk förening och socialt företag

De har startat en ekonomisk förening och ska driva Skagagården som ett arbetsintegrerat socialt företag.

– Grundidén är att alla får plats i samhället och vår vision är att många är sysselsatta på Skagagården framöver, säger Veronica Wiberg.

Skagagården ägs av Svenska kyrkan i Karlsborgs pastorat och från och med 1 oktober tar Skagagården ekonomiska förening, som består av Annika Alexandersson, Veronica Wiberg och Anett Karlsson, över driften.

– Det kommer att bli en smygande övergång där kyrkans personal hjälper oss över, säger Anett Karlsson som blir verksamhetsledare.

Efter egen förmåga

Att det blir ett arbetsintegrerat socialt företag innebär att det ska vara en arbetsplats för de som behöver hjälp in på arbetsmarknaden eller behöver en meningsfull sysselsättning.

– Det kan vara långtidssjukskrivna som behöver arbetsträning, nyanlända som inte har kommit ut på arbetsmarknaden eller andra som behöver en meningsfull sysselsättning. Hos oss ska alla jobba 100 procent av sin förmåga. Har man exempelvis en funktionsnedsättning kanske man inte orkar arbeta heltid utan får arbeta utifrån från sin egen förmåga, säger Annika Alexandersson.

De hoppas på avtal med arbetsförmedlingen och försäkringskassan och de söker projektpengar.

Utöka verksamheten

De kommer att ha kvar lägerverksamheten, morsdagsfirandet och julbord men de ska även utöka verksamheten successivt. De har många planer och idéer och det kan handla om kulturella evenemang som utställningar och konserter men även konferenser, temadagar, event, paket av olika slag till exempel vid bröllop och utveckla vandrarhemmet.

– En fördel med alla spretiga idéer som vi har är att när någon placeras hos oss ska vi hitta en nisch som den är bra på och kan känna sig duktig och behövd, säger de.

På sikt handlar det även om att använda de naturresurser som finns kring gården och att odla egna produkter.

– Vi kommer att ha fairtrade, kravmärkt och närodlat så långt det går. Vi vill värna om miljön lika mycket som om människan.

Flera ben

Hunddagiset drevs som ett socialt företag av föreningen Vista men efter ett år fick de lägga ned det och kommunen tog över verksamheten.

– En lärdom från hunddagiset är att man behöver fler inkomstkällor för att inte bli så sårbar, att hitta fler saker att tjäna pengar på. Vi driver ett företag som ska gå i vinst men utan vinstutdelning. All vinst ska investeras i företaget igen.

De håller nu möten där de informerar om verksamheten och hoppas få in idéer.

– Det handlar även om man vill hjälpa till med ideellt arbete, pengainsatser eller olika samarbetsformer, det finns många sätt att stötta på.

På kvällen den 21 september har de en träff på Skagagården för intresserade.

– Grundidén är att alla får plats i samhället och vår vision är att många är sysselsatta på Skagagården framöver, säger Veronica Wiberg.

Skagagården ägs av Svenska kyrkan i Karlsborgs pastorat och från och med 1 oktober tar Skagagården ekonomiska förening, som består av Annika Alexandersson, Veronica Wiberg och Anett Karlsson, över driften.

– Det kommer att bli en smygande övergång där kyrkans personal hjälper oss över, säger Anett Karlsson som blir verksamhetsledare.

Efter egen förmåga

Att det blir ett arbetsintegrerat socialt företag innebär att det ska vara en arbetsplats för de som behöver hjälp in på arbetsmarknaden eller behöver en meningsfull sysselsättning.

– Det kan vara långtidssjukskrivna som behöver arbetsträning, nyanlända som inte har kommit ut på arbetsmarknaden eller andra som behöver en meningsfull sysselsättning. Hos oss ska alla jobba 100 procent av sin förmåga. Har man exempelvis en funktionsnedsättning kanske man inte orkar arbeta heltid utan får arbeta utifrån från sin egen förmåga, säger Annika Alexandersson.

De hoppas på avtal med arbetsförmedlingen och försäkringskassan och de söker projektpengar.

Utöka verksamheten

De kommer att ha kvar lägerverksamheten, morsdagsfirandet och julbord men de ska även utöka verksamheten successivt. De har många planer och idéer och det kan handla om kulturella evenemang som utställningar och konserter men även konferenser, temadagar, event, paket av olika slag till exempel vid bröllop och utveckla vandrarhemmet.

– En fördel med alla spretiga idéer som vi har är att när någon placeras hos oss ska vi hitta en nisch som den är bra på och kan känna sig duktig och behövd, säger de.

På sikt handlar det även om att använda de naturresurser som finns kring gården och att odla egna produkter.

– Vi kommer att ha fairtrade, kravmärkt och närodlat så långt det går. Vi vill värna om miljön lika mycket som om människan.

Flera ben

Hunddagiset drevs som ett socialt företag av föreningen Vista men efter ett år fick de lägga ned det och kommunen tog över verksamheten.

– En lärdom från hunddagiset är att man behöver fler inkomstkällor för att inte bli så sårbar, att hitta fler saker att tjäna pengar på. Vi driver ett företag som ska gå i vinst men utan vinstutdelning. All vinst ska investeras i företaget igen.

De håller nu möten där de informerar om verksamheten och hoppas få in idéer.

– Det handlar även om man vill hjälpa till med ideellt arbete, pengainsatser eller olika samarbetsformer, det finns många sätt att stötta på.

På kvällen den 21 september har de en träff på Skagagården för intresserade.

  • Anneli Malm