21 sep 2016 11:56

21 sep 2016 11:56

Samhällstjänst för grovt bokföringsbrott

KARLSBORG

En Karlsborgsbo dömdes på tisdagen för två fall av grovt bokföringsbrott och skattebrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst.

Mannen från Karlsborg åtalades i våras misstänkt för flera fall av grovt bokföringsbrott och för grovt försvårande av skattekontroll.

Han har bedrivit näringsverksamhet och har därmed varit bokföringsskyldig, men åklagaren ansåg att han hade åsidosatt denna skyldighet genom att under fyra år, 2007 till 2011, bokföra osanna inköpsfakturor med belopp på mellan 244 000 kronor och 706 000 kronor.

Åklagaren ansåg att brotten var grova eftersom agerandet hade satts i system. Han åtalades också misstänkt för grovt skattebrott.

Den delen i åtalet gällde att han under de fyra inkomståren i sina skattedeklarationer redovisat mervärdesskatt på sammanlagt med ett över 400 000 kronor för högt belopp.

Döms och frias

Men Skaraborgs tingsrätt håller inte helt med åklagaren i alla delar. Domstolen friar mannen från åtalet om grovt bokföringsbrott gällande åren 2007 och 2008 och eftersom det inte är visat att han åsidosatt bokföringslagen under de åren kan han heller inte under dessa förutsättningar dömas för försvårande av skattekontroll.

Däremot döms han för grovt bokföringsbrott under två tillfällen under åren 2010 och 2011 och sex fall av skattebrott.

Samhällstjänst

Tingsrätten säger att straffvärdet av brotten är åtta månaders fängelse, men enligt tingsrättens bedömning finns ingen särskild anledning att befara att han begår liknande brott igen.

Därför bestämdes påföljden till villkorlig dom och samhällstjänst i 200 timmar.

Mannen från Karlsborg åtalades i våras misstänkt för flera fall av grovt bokföringsbrott och för grovt försvårande av skattekontroll.

Han har bedrivit näringsverksamhet och har därmed varit bokföringsskyldig, men åklagaren ansåg att han hade åsidosatt denna skyldighet genom att under fyra år, 2007 till 2011, bokföra osanna inköpsfakturor med belopp på mellan 244 000 kronor och 706 000 kronor.

Åklagaren ansåg att brotten var grova eftersom agerandet hade satts i system. Han åtalades också misstänkt för grovt skattebrott.

Den delen i åtalet gällde att han under de fyra inkomståren i sina skattedeklarationer redovisat mervärdesskatt på sammanlagt med ett över 400 000 kronor för högt belopp.

Döms och frias

Men Skaraborgs tingsrätt håller inte helt med åklagaren i alla delar. Domstolen friar mannen från åtalet om grovt bokföringsbrott gällande åren 2007 och 2008 och eftersom det inte är visat att han åsidosatt bokföringslagen under de åren kan han heller inte under dessa förutsättningar dömas för försvårande av skattekontroll.

Däremot döms han för grovt bokföringsbrott under två tillfällen under åren 2010 och 2011 och sex fall av skattebrott.

Samhällstjänst

Tingsrätten säger att straffvärdet av brotten är åtta månaders fängelse, men enligt tingsrättens bedömning finns ingen särskild anledning att befara att han begår liknande brott igen.

Därför bestämdes påföljden till villkorlig dom och samhällstjänst i 200 timmar.