22 sep 2016 06:00

22 sep 2016 10:25

Isbanan ska få ny sarg

HANKEN: Hockeyrinken

Den gamla sargen kring isbanan i Hanken har rivits och banan ska nu rustas inför vintern.

Sargen var i ett mycket dåligt skick och Hanken och Svanviks hembygds- och föräldraförening har nu rivit den.

– Kommunen har köpt in en sarg, en begagnad från Töreboda, som vi ska sätta upp. Isbanan kommer nu att få svenska mått vilket är fem meter bredare än det NHL-mått som det den hade tidigare. Isbanan har funnits här sedan 1950-talet och jag har själv spelat här som liten knatte. Spolingen sköts av frivilliga och det spolas alltid när det är väder för det. Det brukar vara 30 till 40 barn här varje dag när den är isbelagd, säger Robert Carlson, föreningens nye ordförande.

Grusad yta

Föreningen hoppas att markytan som spolas på vintern ska planas ut och grusas.

– Om kommunen har ekonomi ska de hjälpa oss att riva av ytan för att den ska bli jämnare och sedan grusas. Som det är i dag är det en decimeter is på vissa ställen och knappt ingen på andra. Tanken är även att det ska sätta upp sex belysningsstolpar runt isbanan. Den belysning vi har i dag sjunger på sista versen och det går inte ens att få tag i lampor till den. Vår förhoppning är att det hinns med i år om kommunens ekonomi tillåter det.

Räknar på det

Enligt kultur- och fritidschefen Thomas Blomgren håller de på att räkna på vad markarbetet skulle kosta.

– Det ligger på mitt bord och gata/park håller på att räkna på det för att få fram en kostnadsbild och vi får se om vi har pengar i budgeten för det. Men oavsett vilket så är det ett lyft för föreningen med den nya sargen.

Året runt

Föreningen kommer själva att montera upp sargen inför vintern.

– Men det är under förutsättning att kommunen puttar till lite pengar för markarbetet för det måste göras först för att det ska bli tätt och också för att den nya är fem meter bredare, säger Robert Carlson.

I vinter finns planer på att anordna en hockeybockey- turnering.

– Vi vill även sätta upp basketkorgar och mål för landhockey på sommaren så det blir en levande idrottsplats året runt.

Fler aktiviteter

Hembygds- och föräldraföreningen vill även satsa på mer aktiviteter i hembygdsgården.

– Vi tittar löpande på vad vi kan hitta på för barn och ungdomar i bygden för att det ska bli mer attraktivt. Vi har bredband nu så vi funderar bland annat på att arrangera ett lan för ungdomar.

De har målat och rustat i hembygdsgården och de erbjuder föreningar att, vid ett prova-på tillfälle, gratis låna bygdegården för sina möten. En nygammal aktivitet som de nu drar i gång igen på söndag är bingopromenad som arrangeras alla söndagar till och med oktober ut.

Sargen var i ett mycket dåligt skick och Hanken och Svanviks hembygds- och föräldraförening har nu rivit den.

– Kommunen har köpt in en sarg, en begagnad från Töreboda, som vi ska sätta upp. Isbanan kommer nu att få svenska mått vilket är fem meter bredare än det NHL-mått som det den hade tidigare. Isbanan har funnits här sedan 1950-talet och jag har själv spelat här som liten knatte. Spolingen sköts av frivilliga och det spolas alltid när det är väder för det. Det brukar vara 30 till 40 barn här varje dag när den är isbelagd, säger Robert Carlson, föreningens nye ordförande.

Grusad yta

Föreningen hoppas att markytan som spolas på vintern ska planas ut och grusas.

– Om kommunen har ekonomi ska de hjälpa oss att riva av ytan för att den ska bli jämnare och sedan grusas. Som det är i dag är det en decimeter is på vissa ställen och knappt ingen på andra. Tanken är även att det ska sätta upp sex belysningsstolpar runt isbanan. Den belysning vi har i dag sjunger på sista versen och det går inte ens att få tag i lampor till den. Vår förhoppning är att det hinns med i år om kommunens ekonomi tillåter det.

Räknar på det

Enligt kultur- och fritidschefen Thomas Blomgren håller de på att räkna på vad markarbetet skulle kosta.

– Det ligger på mitt bord och gata/park håller på att räkna på det för att få fram en kostnadsbild och vi får se om vi har pengar i budgeten för det. Men oavsett vilket så är det ett lyft för föreningen med den nya sargen.

Året runt

Föreningen kommer själva att montera upp sargen inför vintern.

– Men det är under förutsättning att kommunen puttar till lite pengar för markarbetet för det måste göras först för att det ska bli tätt och också för att den nya är fem meter bredare, säger Robert Carlson.

I vinter finns planer på att anordna en hockeybockey- turnering.

– Vi vill även sätta upp basketkorgar och mål för landhockey på sommaren så det blir en levande idrottsplats året runt.

Fler aktiviteter

Hembygds- och föräldraföreningen vill även satsa på mer aktiviteter i hembygdsgården.

– Vi tittar löpande på vad vi kan hitta på för barn och ungdomar i bygden för att det ska bli mer attraktivt. Vi har bredband nu så vi funderar bland annat på att arrangera ett lan för ungdomar.

De har målat och rustat i hembygdsgården och de erbjuder föreningar att, vid ett prova-på tillfälle, gratis låna bygdegården för sina möten. En nygammal aktivitet som de nu drar i gång igen på söndag är bingopromenad som arrangeras alla söndagar till och med oktober ut.

  • Anneli Malm