23 sep 2016 06:00

23 sep 2016 06:00

12 placeringar uppåt

SVENSKT NÄRINGSLIV: Företagsklimat

Karlsborg klättar 12 placeringar i senaste näringslivsrankningen. Det som ökar mest är skolans attityder till företagande.

Svenskt Näringsliv rankar årligen företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankningen bygger på 18 faktorer, den stora delen är en enkätundersökning bland företagarna men även statistik från SCB och UC.

Ser utmaningar

Karlsborg rankas till plats 126 och klättrar därmed 12 placeringar från förra året.

– Det är positiv och helst vill jag att rakningen går lite stadigt uppåt varje år, då har vi ett bra och friskt näringsliv, säger näringslivschefen Fredrik Tidholm och tillägger:

– Vi har inte stor omsättning på företag, inom handeln gör man saker tillsammans vilket stärker handeln och vi har inte många tomma affärslokaler. 2014 hade vi rekord i nystartade företag, många är också livskraftiga och finns kvar efter två år.

Skolans attityder

Skolans attityder till företagandet har blivit bättre och går från plats 202 förra året till plats 91 i år.

– En stor del i det är Cecilia Vikstrand vår nya studie- och yrkesvägledare som är väldigt utåtriktad och vi har jobbat för att våra barn och ungdomar tidigt ska lära sig om entreprenörskap. Vi ska troligen ingå i ett projekt som UF har där alla lärare ska få tillgång till spelet Vårt samhälle och där man på ett lekfullt sätt lär sig om demokrati, företagande och hur samhället fungerar.

Andra delar som också blivit bättre enligt enkätundersökningen är tillgång till kompetens, tillämpning av lagar och regler, och allmänhetens attityder till företagande.

Tappar placeringar

En del som minskat något är tjänstemännens attityder till företagande.

– Det är något som gör mig ont i hjärtat och som vi jobbar för att vända. En stor orsak kan vara att många chefspositioner i kommunen har bytts vilket kan göra att det har känts lite oroligt i kommunen. Nu har vi en bra stab som jag hoppas att vi kan behålla länge.

En annan del som tappat är kommunpolitikernas attityder till företagande.

– Jag tror att det beror på maktskiftet med nya politiker i ledningen. Det blev ett glapp på ett år innan jag kom i gång med företagsbesöken och då politikerna inte kom ut och visade sig och jag tror det är därför. Nu gör kommunalrådet och kommunchefen sex företagsbesök om året där de pratar med företagarna och tar med sig deras synpunkter och oppositionen gör fyra.

Mer lokalt

En satsning framöver är att hjälpa företagen att bli mer konkurrenskraftiga i upphandlingarna.

– Det företagarna tycker är viktigt är att kommunen köper mer tjänster lokalt. Jag ska ta hit personer som är duktiga på att skriva bra och snärtiga anbud för att företagen ska få tips på hur de ska skriva. Sen behöver man jobba mer inom kommunen när man kravsätter för att det ska vara lagliga och rimliga krav som underlättar för lokala företag att vara med i upphandlingarna.

Svenskt Näringsliv rankar årligen företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankningen bygger på 18 faktorer, den stora delen är en enkätundersökning bland företagarna men även statistik från SCB och UC.

Ser utmaningar

Karlsborg rankas till plats 126 och klättrar därmed 12 placeringar från förra året.

– Det är positiv och helst vill jag att rakningen går lite stadigt uppåt varje år, då har vi ett bra och friskt näringsliv, säger näringslivschefen Fredrik Tidholm och tillägger:

– Vi har inte stor omsättning på företag, inom handeln gör man saker tillsammans vilket stärker handeln och vi har inte många tomma affärslokaler. 2014 hade vi rekord i nystartade företag, många är också livskraftiga och finns kvar efter två år.

Skolans attityder

Skolans attityder till företagandet har blivit bättre och går från plats 202 förra året till plats 91 i år.

– En stor del i det är Cecilia Vikstrand vår nya studie- och yrkesvägledare som är väldigt utåtriktad och vi har jobbat för att våra barn och ungdomar tidigt ska lära sig om entreprenörskap. Vi ska troligen ingå i ett projekt som UF har där alla lärare ska få tillgång till spelet Vårt samhälle och där man på ett lekfullt sätt lär sig om demokrati, företagande och hur samhället fungerar.

Andra delar som också blivit bättre enligt enkätundersökningen är tillgång till kompetens, tillämpning av lagar och regler, och allmänhetens attityder till företagande.

Tappar placeringar

En del som minskat något är tjänstemännens attityder till företagande.

– Det är något som gör mig ont i hjärtat och som vi jobbar för att vända. En stor orsak kan vara att många chefspositioner i kommunen har bytts vilket kan göra att det har känts lite oroligt i kommunen. Nu har vi en bra stab som jag hoppas att vi kan behålla länge.

En annan del som tappat är kommunpolitikernas attityder till företagande.

– Jag tror att det beror på maktskiftet med nya politiker i ledningen. Det blev ett glapp på ett år innan jag kom i gång med företagsbesöken och då politikerna inte kom ut och visade sig och jag tror det är därför. Nu gör kommunalrådet och kommunchefen sex företagsbesök om året där de pratar med företagarna och tar med sig deras synpunkter och oppositionen gör fyra.

Mer lokalt

En satsning framöver är att hjälpa företagen att bli mer konkurrenskraftiga i upphandlingarna.

– Det företagarna tycker är viktigt är att kommunen köper mer tjänster lokalt. Jag ska ta hit personer som är duktiga på att skriva bra och snärtiga anbud för att företagen ska få tips på hur de ska skriva. Sen behöver man jobba mer inom kommunen när man kravsätter för att det ska vara lagliga och rimliga krav som underlättar för lokala företag att vara med i upphandlingarna.

  • Anneli Malm