24 sep 2016 06:00

24 sep 2016 06:00

F 6 ärades högtidligt

FLYGVAPNET: Firar 90 år

En högtidlig ceremoni hölls för F 6 av flygvapenchefen. En del i firandet när Flygvapnet fyller 90 år.

Ceremoni hölls vid F 6:s minnessten som är belägen intill Lansen-planet utanför flottiljområdet.

Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson, Marcus Björkgren, ställföreträdande chef för F 7 som är traditionsbärare för F 6 samt F 6 kamratförenings ordförande Karl- Axel Andersson höll i högtidlighållandet.

Visa respekt

– Flygvapnet fyller 90 år i år och som en del i firandet besöker jag alla nedlagda förband och deras kamratföreningar. Jag vill visa min respekt och uppskattning för det arbete och de insatser som F 6 har gjort för flygvapnet och Försvarsmakten under sin aktiva tid, sa flygvapenchefen Mats Helgesson och tillade:

– F 6 organiserades som ett resultat utav 1936 års förvarsbeslut. Från 1 juli 1939 så fanns det en verksam flottilj här, två månader innan andra världskriget bröt ut. Man kan säga att F 6 fick en snabb och het start på sin verksamhet som bedrevs här på plats i Karlsborg till sista juni 1994.

Han gjorde även en utblick i omvärlden och de utmaningar och hot som finns i dag.

Tyst minut

En tyst minut hölls för att hedra de 63 personer som omkommit i flygtjänst och en krans lades vid minnestenen, en sten som hämtats från Vätterns strand.

Ceremonin avslutades med F 6:s marsch.

Ceremoni hölls vid F 6:s minnessten som är belägen intill Lansen-planet utanför flottiljområdet.

Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson, Marcus Björkgren, ställföreträdande chef för F 7 som är traditionsbärare för F 6 samt F 6 kamratförenings ordförande Karl- Axel Andersson höll i högtidlighållandet.

Visa respekt

– Flygvapnet fyller 90 år i år och som en del i firandet besöker jag alla nedlagda förband och deras kamratföreningar. Jag vill visa min respekt och uppskattning för det arbete och de insatser som F 6 har gjort för flygvapnet och Försvarsmakten under sin aktiva tid, sa flygvapenchefen Mats Helgesson och tillade:

– F 6 organiserades som ett resultat utav 1936 års förvarsbeslut. Från 1 juli 1939 så fanns det en verksam flottilj här, två månader innan andra världskriget bröt ut. Man kan säga att F 6 fick en snabb och het start på sin verksamhet som bedrevs här på plats i Karlsborg till sista juni 1994.

Han gjorde även en utblick i omvärlden och de utmaningar och hot som finns i dag.

Tyst minut

En tyst minut hölls för att hedra de 63 personer som omkommit i flygtjänst och en krans lades vid minnestenen, en sten som hämtats från Vätterns strand.

Ceremonin avslutades med F 6:s marsch.

  • Anneli Malm