26 sep 2016 16:26

26 sep 2016 16:26

Visar upp de gröna näringarna

STUDIERESA.

Karlsborgsbygdens LRF har bjudit in kommunens chefstjänstemän och ledande politiker på en rundresa under onsdagen.

– Vi vill visa upp företag och näringar inom lantbruk och skogsbruk i kommunen men även diskutera landsbygdsutveckling och vad som händer angående den negativa utvecklingen av antalet mjölkföretag, säger Sofia Kämpe, ordförande i Karlsborgsbygdens LRF och själv mjölkproducent.

Politikerna ska även få gå på studiebesök på en mjölkgård och hos ett skogsföretag.

– LRF har i ett medborgarförslag ett önskemål om att kommunen, med stöd av LRF, tar fram en handlingsplan för de gröna näringarna i kommunen. Vi inte fått svar på den och en annan målsättning med resan är att få stöd till att ta fram en.

– Vi vill visa upp företag och näringar inom lantbruk och skogsbruk i kommunen men även diskutera landsbygdsutveckling och vad som händer angående den negativa utvecklingen av antalet mjölkföretag, säger Sofia Kämpe, ordförande i Karlsborgsbygdens LRF och själv mjölkproducent.

Politikerna ska även få gå på studiebesök på en mjölkgård och hos ett skogsföretag.

– LRF har i ett medborgarförslag ett önskemål om att kommunen, med stöd av LRF, tar fram en handlingsplan för de gröna näringarna i kommunen. Vi inte fått svar på den och en annan målsättning med resan är att få stöd till att ta fram en.

  • Anneli Malm