27 sep 2016 15:52

27 sep 2016 15:52

En miljöstation vid kanalområdet

FÖRSLAG.

En näringsidkare vill i ett medborgarförslag att en miljöstation upprättas vid kanalområdet.

Enligt förslagslämnaren blir det mycket sopor under sommaren i området. De kommunala soptunnorna blir snabbt fulla och skräpet sprids sedan av både vind och fåglar.

Förslagsämnaren vill att en modern och smidig miljöstation ska anläggas. Förslaget är att den placeras vid det plank som redan finns i närheten av pumptrackbanan men utan att störa aktiviteten där. Ett sätt att få en inbjudande miljö som skulle gynna turismen.

Kommunfullmäktige lämnade förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Enligt förslagslämnaren blir det mycket sopor under sommaren i området. De kommunala soptunnorna blir snabbt fulla och skräpet sprids sedan av både vind och fåglar.

Förslagsämnaren vill att en modern och smidig miljöstation ska anläggas. Förslaget är att den placeras vid det plank som redan finns i närheten av pumptrackbanan men utan att störa aktiviteten där. Ett sätt att få en inbjudande miljö som skulle gynna turismen.

Kommunfullmäktige lämnade förslaget till kommunstyrelsen för beredning.