27 sep 2016 06:00

27 sep 2016 06:00

Ja till samhällsbyggnad

KOMMUNEN: Kommunfullmäktige

Det ska bildas en samhällsbyggnadsförvaltning och en samhällsbyggnadschef ska nu rekryteras. Det beslutade kommunfullmäktige under måndagskvällen möte.

– Jag är nu glad att denna tjänst kommer till. Vi är i princip ensamma i kommunsverige om att inte ha vare sig en teknisk chef eller en samhällsbyggnadschef, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen ska träda i kraft från 1 januari 2017.

Hur bekostas

Att anställa en samhällsbyggnadschef var ledamöterna eniga om men finansieringen uppgav en hel del diskussioner.

Enligt majoritetens förslag ska finansieringen av tjänsten ske genom effektiviseringar och omfördelningar inom kommunstyrelsens ram.

Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna ville att pengar avsattes för tjänsten och ville även att de effektiviseringar som ska göras redovisades.

– Vi ställde frågan under arbetsutskottet och väntade svar på kommunstyrelsen men vi fick inget. Vi vill ha ett svar nu, sa Kjell Sjölund (C).

– Det handlar om effektiviseringar, rationaliseringar och omfördelningar inom ramen. Grunden är att vi inte vet kommunstyrelsens ram nu. Vi har inga klara ramar för 2017, de får vi återkomma till i oktober, sa Peter Lindroth.

Ingå i förvaltningen

De delar som ska ingå i den nya samhällsförvaltningen är nuvarande plan- och byggenheten, VA-enheten, gata/ park, fastighets-, kost- och lokalvårdsenheten samt ha ansvar för de övergripande frågorna som rör mark och exploatering, avtal, arrenden, jakt, fiske och miljöstrategiskt arbete som i dag är kommunchefens ansvar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska organisatoriskt ligga under kommunstyrelsen och jobba på uppdrag av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

Rekryteringen av en samhällsbyggnadschef ska påbörjas snarast.

– Jag är nu glad att denna tjänst kommer till. Vi är i princip ensamma i kommunsverige om att inte ha vare sig en teknisk chef eller en samhällsbyggnadschef, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen ska träda i kraft från 1 januari 2017.

Hur bekostas

Att anställa en samhällsbyggnadschef var ledamöterna eniga om men finansieringen uppgav en hel del diskussioner.

Enligt majoritetens förslag ska finansieringen av tjänsten ske genom effektiviseringar och omfördelningar inom kommunstyrelsens ram.

Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna ville att pengar avsattes för tjänsten och ville även att de effektiviseringar som ska göras redovisades.

– Vi ställde frågan under arbetsutskottet och väntade svar på kommunstyrelsen men vi fick inget. Vi vill ha ett svar nu, sa Kjell Sjölund (C).

– Det handlar om effektiviseringar, rationaliseringar och omfördelningar inom ramen. Grunden är att vi inte vet kommunstyrelsens ram nu. Vi har inga klara ramar för 2017, de får vi återkomma till i oktober, sa Peter Lindroth.

Ingå i förvaltningen

De delar som ska ingå i den nya samhällsförvaltningen är nuvarande plan- och byggenheten, VA-enheten, gata/ park, fastighets-, kost- och lokalvårdsenheten samt ha ansvar för de övergripande frågorna som rör mark och exploatering, avtal, arrenden, jakt, fiske och miljöstrategiskt arbete som i dag är kommunchefens ansvar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska organisatoriskt ligga under kommunstyrelsen och jobba på uppdrag av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

Rekryteringen av en samhällsbyggnadschef ska påbörjas snarast.

  • Anneli Malm