28 sep 2016 06:00

28 sep 2016 06:00

Positiv budgetprognos

KOMMUNEN: Delårsrapport

Delårsrapporten för kommunen fram till juni i år visar på en positiv helårsprognos på 10,2 miljoner kronor.

En resultatprognos som är 3,2 miljoner kronor bättre än budgeterande sju miljoner kronor.

– Årsprognosen för kommunen är 10,2 miljoner kronor och det trots att vi har fått ökade pensionskostnader. Resultatet ser ut att hamna på 3 procent mot målet som ligger på 2 procent, sa kommunens ekonomichef Anders Johansson under kommunfullmäktiges möte där han redogjorde för delårsrapporten och tillade:

”Ser bra ut”

– Vi har även en positiv befolkningsökning under första halvåret med 80 personer vilket är glädjande men vi får se om den står sig. Av samtliga nämnder är det ingen som har en negativ prognos och det hör inte till vanligheten och det är jätteroligt. Slutsatsen är att det ser riktigt bra ut.

Kultur- och fritidsnämndens, byggnadsnämndens och barn- och utbildningsnämndens håller sig inom ramen enligt prognosen.

– Det ser positivt ut och vi är hoppfulla, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

På plus

Kommunstyrelsens prognos ligger på plus 3,5 miljoner kronor där låga driftkostnader för kommunens fastigheter och oförbrukade förfogande anslag är en bidragande orsak. Prognosen för socialnämnden vid årets slut är plus 1,5 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi fortfarande har svarta siffror. Vi har några minusposter och några positiva poster. Det mest oroande är att Försäkringskassan i större utsträckning drar in ersättningen inom LSS och det är vi som får stå för det, den notan ökar kraftigt, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Årsprognosen för de kommunala bolagen är på 5,5 miljoner kronor vilket är två miljoner mer än budgeterat.

En resultatprognos som är 3,2 miljoner kronor bättre än budgeterande sju miljoner kronor.

– Årsprognosen för kommunen är 10,2 miljoner kronor och det trots att vi har fått ökade pensionskostnader. Resultatet ser ut att hamna på 3 procent mot målet som ligger på 2 procent, sa kommunens ekonomichef Anders Johansson under kommunfullmäktiges möte där han redogjorde för delårsrapporten och tillade:

”Ser bra ut”

– Vi har även en positiv befolkningsökning under första halvåret med 80 personer vilket är glädjande men vi får se om den står sig. Av samtliga nämnder är det ingen som har en negativ prognos och det hör inte till vanligheten och det är jätteroligt. Slutsatsen är att det ser riktigt bra ut.

Kultur- och fritidsnämndens, byggnadsnämndens och barn- och utbildningsnämndens håller sig inom ramen enligt prognosen.

– Det ser positivt ut och vi är hoppfulla, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

På plus

Kommunstyrelsens prognos ligger på plus 3,5 miljoner kronor där låga driftkostnader för kommunens fastigheter och oförbrukade förfogande anslag är en bidragande orsak. Prognosen för socialnämnden vid årets slut är plus 1,5 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi fortfarande har svarta siffror. Vi har några minusposter och några positiva poster. Det mest oroande är att Försäkringskassan i större utsträckning drar in ersättningen inom LSS och det är vi som får stå för det, den notan ökar kraftigt, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Årsprognosen för de kommunala bolagen är på 5,5 miljoner kronor vilket är två miljoner mer än budgeterat.

  • Anneli Malm