30 sep 2016 06:00

30 sep 2016 06:00

Vill ha besked om vägen

MÖLLTORP: Trafiksäkerhet

De har i flera år kämpat för att öka trafiksäkerheten i Hamnen Mölltorp. Senast i ett medborgarförslag och nu vill de ha besked.

De bor i Hamnen i Mölltorp och de anser att väg 3038 är farlig. Hastigheten är för hög och vägen saknar belysning. En skarp kurva och ett backkrön gör att sikten är dålig.

Till skolbussen

– Det är en otäck kurva och det är ingen sikt. Bilarna kör fort förbi här och det går även en hel del tung trafik, säger Silja Pawlas, Arne Johansson, Elvy Karlsson och Ingvar Kärrsmyr som alla bor i området och är aktiva i Hamnföreningen och tillägger:

– Barnen går till skolbussen på den här vägen och går de på rätt sida av vägen syns de inte. Måste det hända något allvarligt först innan man gör något. Både vägens beskaffenhet och trafiktätheten gör att det är farligt.

Hinder och belysning

De vill att det sätts upp ett farthinder som tvingar bilisterna att sänka hastigheten. Det är Trafikverkets ansvar men när de kontaktade dem fick de ett negativt besked.

– Trafikverket lyssnar inte på oss om vi inte har kommunen bakom oss.

De vill även att vägen belyses som en del i att öka säkerheten. Efter deras medborgarförslag och en motion från KD beslutade kommunfullmäktige att riktlinjer för offentlig belysning i kommunen ska tas fram.

– Det har gått fyra månader nu och vi har inte fått något besked. Vi vill veta om vi får någon belysning och vi vill att kommunen stödjer och backar upp oss angående farthinder.

Mjuka värden

Kommunen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för den offentliga belysningen.

– Gata/park har fått uppdraget och det finns riktlinjer som utgår från antalet fastigheter och trafikmängd men vi behöver även få in de mjuka värdena. Det är lätt att sätta en gräns på x antal fastigheter men man behöver även se till hur många barn som bor där som ska gå till skolbussen i mörkret. Det handlar om säkerheten för våra barn. Det behöver finnas utrymme för individuella prövningar i de här riktlinjerna, det filas det på och det kommer att bli klar inom kort, säger kommunchefen Kjell-Åke Berglund.

Då det gäller trafiksänkande åtgärder ska kommunen prata med Trafikverket.

– Det skulle ha varit ett möte den 22 september som blev inställt. Vi ska ha ett möte i höst och det är sagt att det ska tas upp då.

De bor i Hamnen i Mölltorp och de anser att väg 3038 är farlig. Hastigheten är för hög och vägen saknar belysning. En skarp kurva och ett backkrön gör att sikten är dålig.

Till skolbussen

– Det är en otäck kurva och det är ingen sikt. Bilarna kör fort förbi här och det går även en hel del tung trafik, säger Silja Pawlas, Arne Johansson, Elvy Karlsson och Ingvar Kärrsmyr som alla bor i området och är aktiva i Hamnföreningen och tillägger:

– Barnen går till skolbussen på den här vägen och går de på rätt sida av vägen syns de inte. Måste det hända något allvarligt först innan man gör något. Både vägens beskaffenhet och trafiktätheten gör att det är farligt.

Hinder och belysning

De vill att det sätts upp ett farthinder som tvingar bilisterna att sänka hastigheten. Det är Trafikverkets ansvar men när de kontaktade dem fick de ett negativt besked.

– Trafikverket lyssnar inte på oss om vi inte har kommunen bakom oss.

De vill även att vägen belyses som en del i att öka säkerheten. Efter deras medborgarförslag och en motion från KD beslutade kommunfullmäktige att riktlinjer för offentlig belysning i kommunen ska tas fram.

– Det har gått fyra månader nu och vi har inte fått något besked. Vi vill veta om vi får någon belysning och vi vill att kommunen stödjer och backar upp oss angående farthinder.

Mjuka värden

Kommunen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för den offentliga belysningen.

– Gata/park har fått uppdraget och det finns riktlinjer som utgår från antalet fastigheter och trafikmängd men vi behöver även få in de mjuka värdena. Det är lätt att sätta en gräns på x antal fastigheter men man behöver även se till hur många barn som bor där som ska gå till skolbussen i mörkret. Det handlar om säkerheten för våra barn. Det behöver finnas utrymme för individuella prövningar i de här riktlinjerna, det filas det på och det kommer att bli klar inom kort, säger kommunchefen Kjell-Åke Berglund.

Då det gäller trafiksänkande åtgärder ska kommunen prata med Trafikverket.

– Det skulle ha varit ett möte den 22 september som blev inställt. Vi ska ha ett möte i höst och det är sagt att det ska tas upp då.

  • Anneli Malm